Najważniejsze daty-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze daty-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Andrzej Pieczewski
Historia Gospodarcza
Najważniejsze daty (materiał do kolokwium)
XVw. – rozwój gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej
XVw. – akumulacja pierwotna w Anglii (faza pierwsza)
XVIIw. – rozwój gospodarki rynkowej (kapitalistycznej)
XVIIIw. – akumulacja pierwotna w Polsce / akumulacja pierwotna w Anglii (faza druga)
1651r. – Akt nawigacyjny
1770r. – pierwsza rewolucja przemysłowa
1811r. – uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim
1848r. – uwłaszczenie chłopów w zaborze austriackim (związane z Wiosną Ludów w Europie i napięciem
społecznym w Galicji)
1864r. – uwłaszczenie w zaborze rosyjskim (wpływ Powstania Styczniowego i zmiana systemu agrarnego w
Rosji)
1870r. – początki monopoli
1880r. – druga rewolucja przemysłowa
1865r. – Łacińska Unia Monetarna
1871r. – nowy parytet kruszcowy waluty niemieckiej
1872r. – Skandynawska Unia Monetarna
1918 – 1925r. – Inflacja markowa
1925r. – reforma rolna o odpłatności za przejmowane ziemie
1926r. – układ w Rapallo
1926-28r. – okres boomu
1929-33/35r. – Wielki kryzys ekonomiczny
1939r. – powstanie Banku Emisyjnego
1944r. – powstanie Międzynarodowego Systemu Walutowego
1944r. – powstanie Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
1944-49r – początki planowania gospodarczego w Polsce (powstanie: GATT, Międzynarodowy Fundusz
Walutowy, Bank Światowy)
1949r. – powstanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
1947r. – zawarto wielostronny Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu
1950-55r. – Industrializacja i kolektywizacja
1956r. – kontrrewolucja na Węgrzech
1968r. – wiosna praska
1970r. – kryzys gospodarczy
30 sierpień 1980r. – podpisanie porozumienia w Szczecinie
31 sierpnia 1980r. – podpisanie porozumienia w Gdańsku
początek września – podpisanie porozumienia w Jastrzębiu
wrzesień 1980r – powstanie NSZZ (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność”)
13 grudnia 1981r. – wprowadzenie stanu wojennego
1988r. – założenie Łódzkiego Banku Rozwoju
1994r. – powołanie Światowej Organizacji Handlowej (WTO)
1992r. – NAFTA
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz