Opracowanie egzaminu (książka Szpak)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2415
Wyświetleń: 3990
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie egzaminu (książka Szpak) - strona 1 Opracowanie egzaminu (książka Szpak) - strona 2 Opracowanie egzaminu (książka Szpak) - strona 3

Fragment notatki:


Szkoła historyczna Annales Umowna nazwa środowiska historyków skupionych wokół francuskiego czasopisma „Annales d'historia e'conomiqane” założonego w 1929r. przez Marca Blocha i Lucjana Febvre'a od 1949r.
Metody badawcze zjawisk historycznych przez Annal es: - ścisła współpraca wielu dyscyplin naukowych (historia gospodarcza,społeczna,ekonomia,socjologia,psychologia,geografia,historia sztuki,biologia,medycyna) w badaniach historycznych
- badanie historii struktur a nie faktów tzw.historia totalna (np.geneza kapitalizmu)
- badania na długiej fali długofalowych tendencji (np. zjawisk demfragicznych,zmian klimatycznych,stopy życiowej) a nie opis i przyczynkarstwo Przedstawiciele szkoły Annales: -Marc Bloch (1886-1944) -Fernand Braduel (1902-1985 Kultura materialna gospodarki i kapitalizmu XV-XVIIIw (3 tomy) KILOMETRIA (nowa historia gosp.) Nazwa wywodzi się od muz historii-kilo i terminu „ekonometria”, od metran=mierzyć.
NEH(New Economy History) -kierunek badań historii gospodarczej wykorzystujący:
-współczesne teorie ekonomiczne (głównie neoliberalne)
-analizę ilościową(modele,stymulacje,proponowanie)
Metoda badawcza NEH - stawianie pytań w języku ekonomii i weryfikowanie ich poprzez metody matematyczne przy różnych założeniach (stymulacjach).
Przedstawic iele kilometrii : -Robert W.Fogel-budowa kole nie przyśpiesza wzrostu gosp.USA
-Stanley Engerman(razem z Foglem) - system niewolniczy połudna był ekonomicznie efektywny, zniesienie niewolnictwa było aktem politycznym
-R.Fogel i Douglass Cecil North otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za wykład w stworzenie nowego kierunku badań nad przeszłością.
ŹRÓDŁA HISTORYCZNE: Źródło -utrwalony i zachowany materialny ślad historycznej działalności człowieka w przeszłości.
Podział źródeł: -bezpośrednie- wytwory działalności produkcyjnej i intelektualnej człowieka w przeszłości (budowle,świątynie,fortyfikacje, narzędzia, ozdoby,broń itp.)
-pośrednie -zabytki pisane(tablczki gliniane,papirus,pergamin) PERIODYZACJA PROCESU HISTORYCZNEGO 1) Pojęcie periodyzacji -podział procesu dziejowego na mniejsze odcinki czasu.Narzędzia pomiaru czasu:kalendarz 2)Przykładowe ujęcia periodyzacyjne:
-marksizm-formacja społ-ekonomiczna
-stadia rozwoju W.Rastowa
-fale rozwoju Tofflera.
3)Cykle rozwoju gospodarczego
-cykle Juglara -długie cykle kondratiwa
Kalendarze:
-słoneczne:juliański,gregoriański
-księżycowy


(…)

… narodowego;
Państwa rolnicze - spadek cen, wzrost produkcji rolnej (popyt głodowy), ograniczenie zakupów konsumpcyjnych.
Eksport kapitałów i system waluty złotej powodują, ze sytuacje gospodarki w kraju słabszym uzależniona jest od koniunktury w kraju wiodącym.
Skutki Wielkiego Kryzysu:
Pauperyzacja (zubożenie) farmerów i chłopów
Spadek obrotów handlu światowego,
Dążenie państw do zwiększenia eksportu…
… polskiego polepszyła się podczas wojny z bolszewikami (zamówienia państwowe rozruszały zastój gospodarczy) do 1921 roku.
3) Do kwietnia 1920 roku kursują różne jednostki monetarne (niemieckie, austriackie itp.),
4) Od 1916 roku funkcjonuje marka polska, a w kwietniu 1920 roku uznano ją za oficjalną jednostkę monetarną.
5) Rząd J. Moraczewskiego od 1918 roku (8 godzinny dzień pracy).
6) Aby pokryć wydatki…
… przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, posiadaczy nieruchomości o wartości powyżej l0 tysięcy franków,
Podniesiono taryfy kolejowe, ograniczono drastycznie wydatki w administracji,
Reformy zostały wprowadzone bez zaciągania pożyczek zagranicznych wzrasta zaufanie do rządu;
10) W styczniu 1924 roku ustabilizowanie się kursu marki polskiej, w lutym wstrzymano druk tego pieniądza;
11) W kwietniu 1924 rok utworzono Bank Polski S.A. jako spółkę akcyjno - emisyjną; kapitał l 00 mln złotych; udział państwa ok. 1%; oddanie prawa do drukowania pieniędzy dla firmy prywatnej miało zapobiec dodrukowaniu pieniędzy. Celem BP jest emisja nowej waluty - złotego.
(l zł = 1,8 min marki polskiej = l frank = 5,17 S)
Cele BP:
Uregulowanie kursu pieniądza.
Ułatwienie udzielania kredytów.
12) W 1925 roku pojawiają się niekorzystne…
… ziemi(własność zwierzchnia i użytkowa) i poddaństwa chłopów, czego skutkiem były różnorodne obciążenia chłopów(renta feudalna)
CECHY GOSPODARKI SREDNIOWIECZNEJ:
1)System lenny-nadanie ziemi na służbę wojska= FEUDALIZM
2)Dominacja gospodarki rolniczej i wysoki stopień jej samowystarczalności
3)Połączenie się władzy polotycznej i gospodarczej ->na wsi=gospodarka dworska:prawa przymusowe,poddaństwo…
… się niewolnictwa; Skutki gospodarcze: - napływ nowych towarów do Europy; - napływ kruszców (złota i srebra); - upadek starych dróg handlowych (M. Bałtyckie, M. Śródziemne, M. Czarne), a pojawienie się nowych (Ocean Atlantycki, Spokojny, Indyjski); - rozpowszechnienie nowych upraw: a) ziemniaki b) kukurydza c) tytoń d) kakao e) pomidory f) ananasy - eksploatacja Indian i murzynów w kopalniach i na plantacjach…
… przez plan Marshalla Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) - międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących. Bank Światowy (ang. World Bank) rozpoczął…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz