Historia Gospodarcza - strona 10

Próba modernizacji gospodarki Polski-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład XIII - Próba modernizacji gospodarki Polski 1) Skutki kryzysu walutowo-energetycznego: Kryzys walutowy przebiegał najwcześniej (wybuchł w 1971 r). Już w latach poprzedzających ten kryzys, pojawiły się trudności w rozliczeniach walutowych. W re...

Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej XV- XVII wiek-opracowani...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1638

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład II – Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej XV – XVII wiek 1) Przeobrażenia gospodarcze w Europie: W XV wieku gosp. Polski zbliżona jest do gosp. zachodnioeuropejskiej. Wraz z upływem czasu procesy gosp. w Europie były coraz bardziej int...

Gospodarka rynkowa i kapitalistyczna w XVII-XVIII w-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 777

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład III – Ukształtowanie się gospodarki rynkowej i kapitalistycznej w XVII – XVIII w Gospodarka rynkowa kształtowała się wiele wieków i decydowała o gospodarce światowej. Postawą gosp. rynkowej jest własność prywatna (nienaruszalna) i wolna konkure...

Wielki kryzys ekonomiczny-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1421

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład VII – Wielki kryzys ekonomiczny Kryzys w państwach uprzemysłowionych zakończył się w 1933 r., ale w niektórych krajach trwał aż do 1935 r (zwł. Rolnictwo). Kryzys objął prawie wszystkie ...

Wpływ I wojny światowej na międzynarodwy podział pracy-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład V – Wpływ I wojny światowej na międzynarodowy podział pracy 1) Sprzeczności ekonomiczne główna przesłanka wybuchu wojny: I wojna światowa była największą wojna w dziejach ludzkości. Wprowadziła zmiany we wszystkich dziedzinach życia. Główne p...

Zagadnienia wstępne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład I – Zagadnienia wstępne WYKŁAD NR 1: 1) Istota feudalizmu: Ukształtowanie się systemu podległości prawnej i ekonomicznej. Istnieje również drabina feudalna określająca miejsce w świecie pracy każdej z klas społecznych (mieszczanie, szlachta, ...

Zmiany w strukturze własności-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 539

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład X – Zmiany w strukturze własności 1) Odbudowa gospodarki światowej: Trzeba wskazać na to, co kreuje dochód narodowy i stopę życiową – potrzeby przemysłu, poprawa sytuacji bytowej ludności, kłopoty finansowe poszczególnych państw. Potrzeby prz...

Gospodarka na ziemiach polskich na tle zmian ekonomiki światowej-wykła...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład IX – Gospodarka na ziemiach polskich na tle zmian ekonomiki światowej 1) Ewolucja gospodarki światowej: Wojna spowodowała ogromne zmiany w gosp., polityce, życiu społecznym, kataklizmu – wojna miała charakter totalny, więc i zmiany były głębsz...

Bilans osiągnięć gospodarczych na świecie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

. Bilans osiągnięć gospodarczych w świecie oraz układ sił gospodarczych ( problem globalizacji). 1. Nowy układ sił politycznych Rozpad Związku Radzieckiego w końcu 1991r. zakończył okres dwubiegunowego układu sił politycznych w świecie, który był wynikiem rozstrzygnięć drugiej wojny światowej oraz ...