Historia Gospodarcza - strona 11

Cechy układu kapitalistycznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Cechy układy kapitalistycznego (5): Dominacja prywatnej własności , dotyczy środków produkcji, (które służą nie tylko zaspokojeniu potrzeb własnych, ale stanowią kapitał, bogactw naturalnych itp.  sytuacja inna niż w feudalizmie i socjalizmie) - własność prywatna najwyższą świętością. Dlaczego w f...

Druga rewolucja przemysłowa - Silnik spalinowy - Energia elektryczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1358

Druga rewolucja przemysłowa: główne dziedziny postępu technicznego i nowe gałęzie przemysłu: Postęp techniczny i organizacyjny Nowa faza rozwoju przyspieszonego postępu technicznego w świecie przypada na drugą połowie XIX w. I początek XX w. Jest to najbardziej płodny okres w dziejach odkryć techni...

Geneza kryzysu lat 1970 i 1980

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

. Geneza kryzysu lat 1970 i 1980 1.Sposób realizacji planów wieloletnich Dyrektywne centralne planowanie było podstawą polityki gospodarczej ZSRR i jego państw satelickich. ZSRR miała znaczny wpływ na politykę wewnętrzną swych satelitów; dążyła do jej ujednolicenia i oparcia na własnych doświadczen...

Istota rewolucji przemysłowej w Anglii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1449

Istota rewolucji przemysłowej w Anglii. Główne dziedziny postępu technicznego: - Przemysł bawełniany: Cechą charakterystyczną rewolucji przemysłowej w Anglii, było to, że rozpoczęła się w przemyśle lekkim, a ściśle w

Liberalizm gospodarczy - klasyczny model gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Liberalizm gospodarczy- klasyczny model gospodarki rynkowej. W XVIII w., zwłaszcza w jego drugiej połowie, w gospodarce poszczególnych krajów dojrzewały przesłanki zmian w dominującej tu polityce merkantylistycznej. We Francji i w A...

Narodziny i rozkwit gospodarki przemysłowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Narodziny i rozkwit gospodarki przemysłowej. Rewolucja przemysłowa stanowiła przewrót nie tylko w technice, ale w całokształcie stosunków społeczno-gospodarczych. Zapewniła, bowiem podstawy nieskrępowanego rozwoju gospodarki kapitalistycznej, poprzez stworzenie odpowiedniej dla kapitalizmu bazy tec...

Okres kształtowania kapitalizmu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Okres kształtowania się kapitalizmu handlowego to XVI - XVII wiek , pojawiły się wtedy nowe instrumenty: Nowa zasada organizacji handlu - kompanie handlowe, np. Lewantyńska, Indii zachodnich, inne np. w Nowym Orleanie, Stanie Luissiana (k...

Powstanie gospodarki światowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Powstanie gospodarki światowej. 1. Rola i skutki ekspansji terytorialnej W XIX wieku wzrosło znaczenie handlu na duże odległości. Zaczął zwiększać się międzynarodowy przepływ ludzi i kapitału (migracje i inwestycje zagraniczne). Procesy te dotyczyły jednak tylko Europy i Ameryki; udział Azji i Afry...

Problematyka industrializacji i kryzysów rynkowych w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Problematyka industrializacji i kryzysów rynkowych w Polsce (1950-1970) 1.Początek Planu sześcioletniego (1950-1956) 2.Nowy cykl gospodarczy przyśpieszenie akumulacji wyniki planu 1956-1960 napięcia rynkowe i korekta planu Po całkowitym przejęciu władzy przez komunistów w końcu lat czterdziestych p...

Przemiany gospodarki kapitalistycznej w XIX wieku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 812

Przemiany gospodarki kapitalistycznej w drugiej połowie XIX wieku. . Przemiany strukturalne w gospodarce kapitalistycznej: koncentracja kapitału i produkcji oraz procesy monopolizacyjne Cechą charakterystyczną dla gospodarki drugiej połowy XIX wieku, była koncentracja produkcji i zastąpienie wolnej...