Historia Gospodarcza - strona 12

Rewolucja przemysłowa - Przemysł lekki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Rewolucja przemysłowa - zapoczątkowała cywilizację przemysłową, była po rewolucji w XVI wieku kolejną ogromną rewolucją. Stworzyła przemysł, powiększyła dysproporcje w Europie, uformowała 2 klasy społeczne przedsiębiorców  kapitalistów i robotników, przejście od produkcji ręcznej do zmechanizowane...

Rola państwa w procesach industrializacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Rola państwa w procesach industrializacyjnych. Rola państwa zawsze była decydująca w życiu gospodarczym. Zakres oddziaływania był bardzo różny w świecie. W krajach zacofanych udział państwa jest duży. Model rewolucji angielskiej był wzorcowy. Rewolucja powinna odbyć się we Francji, a nie w Anglii....

Skutki społeczno-ekonomiczne pierwszej rewolucji przemysłowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Skutki społeczno-ekonomiczne pierwszej rewolucji przemysłowej. Zastosowanie maszyn narzędziowych w przemyśle i rozwiązanie sprawy ich napędu pozwoliło Anglii na dokonanie nie notowanego nigdy wcześniej w historii skoku gospodarczego. Wzrost roli przemysłu w całokształcie gospodarki angielskiej. Z...

Tematy do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Tematy do egzaminu: Pieniądz Kształtowanie się kapitalizmu handlowego w Europie zachodniej (XVI-XVIII) Narodziny i rozkwit gospodarki przemysłowej. Przemiany gospodarki kapitalistycznej w II połowie XIX wieku. Konsekwencje rewolucji przemysłowych - nowy układ gospodarczy (luka cywilizacyjna) ...

Periodyzacja - omówienie (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Dorota Dolińska
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

,HISTORIA GOSPODARCZA, Periodyzacja (sem. I) Wykład 2 Periodyzacja - (gr. Periodo - okres wieku, czasu), podział procesu dziejowego na mniejsze odcinki czasowe. Cel: określenie i wyodrębnienie głównych etapów w dziejach ludzkości oraz wskazanie ważnych punktów zwrotnych. Rozróżniamy dwa podejścia...

Historia gospodarcza - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1260

8HISTORIA GOSPODARCZA Wykład 1 I. Geneza i rozwój historii gospodarczej Historia gospodarcza - jest nauką młodą, jako samodzielna dziedzina pojawiła się na przełomie XVIII/XIXw. Wprowadzone zostały w życie wtedy I-sze badania o charakterze historycznym. Są one ściśle związane z kształtowaniem się...

Początki kapitalizmu - Ziemie polskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Geneza i początki kapitalizmu w rolnictwie na ziemiach polskich (poł. XVIII - poł. XIXw.) Zmiany w liczbie ludności na świecie i ziemiach polskich (V - XXw.) 1 n.e. 200-300M 1000 288M ok. 1650 545M ok. 1750 728M 1900 1650M 1960 ponad 3G 1987 ponad 5G 1999 ponad 6G XI 250K od X 1,...

Polityka gospodarcza Hilarego Minca 1944-48

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Polityka gospodarcza Hilarego Minca (1944/45 - 1948) W momencie zakończenia wojny państwo administrowało 10K zakładów przem. z ogólnej liczby 133K. Zatrudniało jednak prawie 75% ogółu robotników. Tak więc już w pierwszych miesiącach po wojnie podstawowe przedsiębiorstwa polskiego przemysłu znala...

Polityka gospodarcza władz Polski (1926-39)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Polityka gospodarcza władz rządowych Polski (1926-39) Wraz z kryzysem gabinetowym i brakiem inwestycji zagr. oraz polityką propagandową Niemiec („Polska państwem sezonowym”) Józef Piłsudski postanowił wrócić na arenę polit. Piłsudski uwa...

Próby reform gospodarczych ekipy Gomułki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

Próby reform gospodarczych ekipy Władysława Gomułki (1956-70) Napięta sytuacja rynkowa pod koniec 1956 i wydarzenia polit. tego okresu spowodowały, że opracowanie kolejnego planu wieloletniego - pierwszej pięciolatki - trwały stosunkowo dłu...