Historia gospodarcza - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia gospodarcza - wykład 1 - strona 1 Historia gospodarcza - wykład 1 - strona 2 Historia gospodarcza - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

8HISTORIA GOSPODARCZA
Wykład 1
I. Geneza i rozwój historii gospodarczej
Historia gospodarcza - jest nauką młodą, jako samodzielna dziedzina pojawiła się na przełomie XVIII/XIXw. Wprowadzone zostały w życie wtedy I-sze badania o charakterze historycznym. Są one ściśle związane z kształtowaniem się podstaw ekonomii politycznej, która starając się określić ekonomiczne prawidłowości rozwoju społeczeństwa sięga do jej historii.
Przyczyny wyodrębnienia się tej dziedziny nauki:
rewolucja przemysłowa w Anglii
kształtowanie się systemu kapitalistycznego
1878r., Niemcy - po raz I-szy użyto nazwy „historia gospodarcza”
1901r. - wydano I-sze specjalistyczne czasopismo
Szybki rozwój historii gospodarczej przypada na okres międzywojenny. Wtedy staje się ona przedmiotem uniwersyteckim na studiach ekonomicznych i historycznych. Ukazują się wtedy coraz liczniejsze czasopisma (w Polsce - „Rocznik dziejów społecznych i gospodarczych” w 1931r.)
Największe osiągnięcia nastąpiły po II wojnie światowej.
Kiedy zainteresowano się badaniami historyczno-gospodarczymi przyłączyli się do tego ekonomiści proponując nowe kierunki badań oraz własne metody badawcze:
* matematyczno - statystyczne, oraz * modelowe
Doświadczenia metodologiczne
Grupa „Annales” we Francji
„Nowa historia gospodarcza” w USA
1) nazwa pochodzi od czasopisma „Roczniki historii ekonomicznej i społecznej” wydawanego od 1929r., skupiało wokół siebie badaczy `Annales'
2) prowadziła kompleksowe badania zjawisk historycznych
3) ściśle współpracowała z naukami społecznymi: socjologia, ekonomia, psychologia
4) inspirowała badania nad historią struktur a nie faktów (wykresy i liczby a nie opisy, przyczyny zjawisk) 5) zajmowała się tylko okresem przed rewolucja francuską
6) zdominowała historię społeczną we Francji
7) miała duży wpływ na historiografię Europy i Ameryki Łacińskiej
8) proponowała historię totalną, zajmującą się dawnymi społeczeństwami łącząc przy tym historię gospodarczą, społeczną, mentalności, geografię historyczną
1) zwana inaczej - „KLIOMETRIA”
2) uprawiana przez ekonomistów i historyków w Stanach Zjednoczonych w latach 50' XX w.
3) przedstawiciele w analizie historycznej wykorzystywali podstawy teorii ekonomii oraz analizę ilościową
4) w 1993r. przedstawiciele otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za wkład na stworzenie nowego kierunku badań nad przyszłością - Douglas North, Robert Fogel
Historia gospodarcza w Polsce pojawiła się w okresie międzywojennym, powstały dwa ośrodki:


(…)

…, rynki zbytu. Każdy zabór łączony był w wewnętrzny podział pracy. Konsekwencja tego było wykształcenie się niektórych gałęzi produkcji.
W 1919r. znajdowały się w obiegu aż 3 rożne waluty: marka niemiecka, marka polska i korona austriacka. W niektórych częściach kraju wykorzystywano także ruble rosyjskie. 1920r. marka polska staje się walutą ogólnokrajową. W Polsce istniały także poważne różnice…
… szwajcarskiemu, wymieniany na waluty obce. 28.04.1924r. Bank Polski został uruchomiony i rozpoczął emisję nowej waluty. Funkcjonował równolegle z marką polską, która z czasem została wycofana i złoty stał się oficjalnym środkiem płatniczym. W 1924r. można mówić o zakończeniu reformy skarbowo - walutowej. Jednak w 1925r. zaczęły pojawiać się trudności. Od sierpnia dochodziło do spadku produkcji, ponadto…
… od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego:
tradycyjne - duży udział zatrudnienia w rolnictwie (75%), niska wydajność pracy, hierarchiczna struktura społeczeństwa, władza w rękach posiadaczy ziemskich;
przejściowe - przesłanki do rozwoju gospodarczego, zmiany w technice produkcji, strukturze społecznej, hierarchii wyznawanych wartości przez społeczeństwo
start gospodarczy - istnieje bodziec doprowadzający…
… skarbu.
Program wyjścia z kryzysu Grabskiego został zaaprobowany przez sejm w styczniu 1924r. i zakładał wyjście z kryzysu własnymi silami. Dążąc do ograniczenia wydatków państwo przestało dofinansowywać deficyt polskich kolei państwowych, zmniejszono wydatki na administracje, podstawowe znaczenie miał odegrać podatek majątkowy którym obciążono przedsiębiorców przemysłowych, handlowych, czy gospodarstw rolnych o wartości ponad 10 tyś franków szwajcarskich. Podatek miał być płacony w ratach przez 3 kolejne lata, jednym z elementów tego programu było podwyższenie kar za nieterminowe płacenie podatków oraz przyspieszenie terminów płatności niektórych podatków. Kosztami równoważenia budżetu starano się obciążyć grupy posiadające, chroniąc tym samym grupy mniej zamożne. W 1924r udało się zrównoważyć budżet…
… i w tym stanie rzeczy reformy nie były w pełni realizowane. Ostateczne zasady reformy rolnej zostały uchwalone w grudniu 1925r. Parcelacji podlegały grunty stanowiące własność państwową wg zasad reformy, instytucji prawa publicznego oraz przekraczające określone maksima nadwyżki majątków prywatnych. Było to 60ha w okręgach przemysłowych i podmiejskich, 180ha na pozostałych obszarach państwa. W województwach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz