9A HSE dr Zdaniuk (kryzysy gospodarcze w mi_dzywojniu)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
9A HSE dr Zdaniuk (kryzysy gospodarcze w mi_dzywojniu) - strona 1

Fragment notatki:

Kryzysy gospodarcze okresu międzywojennego: przyczyny i społeczne skutki
WSTĘP: Stan gospodarki europejskiej po I wojnie światowej. W ciągu wojny przemysł nastawiony był głównie na produkcję ogromnych ilości broni i amunicji. Teraz należało powrócić do gospodarki pokojowej, co nie obyło się bez początkowych trudności. Brak zamówień wojskowych wymusił redukcję miejsc pracy i doprowadził do zwiększenia bezrobocia. Na rynkach europejskich zaczęło brakować żywności, np. w Austrii prawie w ogóle nie było mięsa. Do skutków gospodarczych I wojny światowej zalicza się także wysoką inflację - w Wielkiej Brytanii w 1919 roku ceny były ponad 2 razy wyższe niż w 1913. Wojna doprowadziła do zmniejszenia w Europie produkcji przemysłowej i rolnej, ograniczenia eksportu i zwiększenia importu. Europejskie kraje walczące w I wojnie światowej potrzebowały uzbrojenia, żywności, surowców. Kupowały je wszędzie, przy czym najważniejszym dostawcą stały się Stany Zjednoczone. Alianci zaciągali ogromne pożyczki(głównie na Wall Street). Doprowadziło to do ogromnego rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych i utraty miana lidera w gospodarce światowej krajów zachodnioeuropejskich.(np. Wielka Brytania) oraz ich ogromnego zadłużenia. Europa stała się dłużnikiem Stanów Zjednoczonych.
ROZWINIĘCIE:
I. Sytuacja gospodarcza w latach 1918 - 1923
Do połowy 1919 - spadek produkcji
Lata 1918 - 1923 możemy podzielić na 4 podokresy. W pierwszym, trwającym do połowy 1919 roku produkcja malała na całym świecie. Wiązało się to z koniecznością przestawienia gospodarki na produkcję pokojową. Zmiana profilu produkcji zakładów przemysłowych(na którą zawierało się m.in. zmiana oprzyrządowania maszyn, doszkolenie załogi czy opracowanie nowych wzorów) musiała trwać pewien okres czasu. Na dodatek przedwojenny system kooperacji między zakładami został zdezorganizowany przez produkcję na potrzeby wojska. Na spadek produkcji w Niemczech, Austrii i na Węgrzech wpływ miały też trudności wynikające z przegrania wojny i narastających ruchów rewolucyjnych. Powodowało to masowe strajki i obawy kapitalistów przed dokonywaniem nowych inwestycji. Do wiosny 1920 - tendencje do szybkiego wzrostu
Wzrost produkcji nastąpił już na wiosnę 1919 roku. Konieczność odbudowy zniszczeń powojennych czy też potrzeba usunięcia niedoborów środków transportowych(zarówno w zakresie kolei, jak i żeglugi morskiej)spowodowała wzrost zapotrzebowania na wyroby przemysłowe. Ponadto wzrósł popyt na dobra konsumpcyjne. W wielu krajach, w których trwały walki wojenne wprowadzono ograniczenia w zakupie żywności i odzieży. Ludzie, nie mogąc robić zakupów, odkładali zarobione pieniądze, teraz zaś, po zniesieniu reglamentacji nastąpił tzw. popyt odłożony.


(…)

… sprzeciw wobec stosunków kapitalistycznych i pogłębiał się kryzys demokracji parlamentarnej - nastąpiła aktywizacja kierunków politycznych o skrajnych tendencjach - komunizmu, faszyzm czy nazizm oraz wzrost poparcia tych kierunków ze strony społeczeństwa. We Włoszech do władzy doszedł Benito Mussolini, a w Niemczech Adolf Hitler. ZAKOŃCZENIE: Poprawa koniunktury i wzrost gospodarczej roli państwa w latach…
… z systemem kapitalistycznym. Trzeba pamiętać, że od zakończenia I wojny światowej kluczowa rolę w świecie kapitalistycznym odgrywały Stany Zjednoczone i amerykański krach giełdowy musiał pociągnąć za sobą spadek wartości akcji w innych państwach. W Stanach Zjednoczonych skutki kryzysu zostały złagodzone przez tzw. Nowy Ład Gospodarczy (New Deal), czyli program reform ekonomiczno-społecznych wprowadzonych…
… i General Motors) i elektrotechnicznym(tu prym wiódł koncern General Electric).
Przyczyny Wielkiego Kryzysu.
Korzystna koniunktura sprawiła, iż wielu ekonomistów i działaczy gospodarczych zaczęła sądzić, iż przezwyciężono okresowe kryzysy nawiedzające gospodarkę kapitalistyczną. Tymczasem nadciągało nowe załamanie. Jego pierwsze zwiastuny w niektórych państwach zaobserwowano już w 1928 roku. W magazynach…
… napływały kapitały obce, które przyczyniły się do jej rozwoju. Jednakże stanowiły one także zagrożenie dla niego, gdyż wypaczały jego kierunek. W wielu krajach „młodych”(czyli powstałych po I wojnie światowej w wyniku traktatu wersalskiego) podstawę emisji pieniądza stanowiły zagraniczne środki płatnicze, które w swoich macierzystych krajach były wymieniane na złoto(np. dolary lub funty szterlingi
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz