Historia Gospodarcza - strona 8

Hanza-opracowaanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Dzieje Hanzy Hanza - Luźna federacja miast strzegąca monopolu. Kosmopolityzm - poczucie przynależności narodowej było słabo rozwinięte. Język górnoniemiecki wkraczał na dwory słowiańskie i do miast. Kupcy niemieccy zdobywają monopol handlowy w miastach w handlu morskim ze

Historia gospodarcza-Skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1890

Charakterystyka epoki wspólnoty pierwotnej. Neolityczna rewolucja rolnicza Wspólnota pierwotna przypada na epokę kamienną, która dzieli się na: -paleolit (1000 000 - 14 000 p. n. e. ) -mezolit (14 000 - 8 000 p. n. e. ) -neolit (8 000 - 4 000 p. n. e. ) GOSPODARKA I CYWILIZACJA EPOKI STAROŻYTNEJ: P...

ZSRR i państwa realnego socjalizmu w latach 1955-1980-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

ZSRR i państwa realnego socjalizmu w latach 1955-1980 a)przemiany polityczne w ZSRR-XX Zjazd KPZR-potępienie „kultu jednostki” - Stalina, Chruszczow do `64-usunąl konkurentów do władzy, odprężenie na świecie, stłumienie rewolucji na Węgrzec...

Główne problemy gospodarcze w ćwierćwieczu 1955-1980-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Główne problemy gospodarcze w ćwierćwieczu 1955-1980 a)rewolucja naukowo-techinczna-(pojęcie wprowadził w `39 John Bernal)rozwój naukowy i postęp techinczny-rozwój sił wytwórczych, nowe metody wytwarzania-automatyzacja(ważnymi składnikami rozwoju są elektronika i cybernetyka), wykorzystanie energii...

Krucjaty, wyprawy krzyżowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 819

Krucjaty, wyprawy krzyżowe, wojny ogłaszane przez papieży i prowadzone w imię Jezusa Chrystusa w celu odzyskania chrześcijańskiego dziedzictwa lub w obronie chrześcijaństwa przed wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami. W węższym znaczeniu wyp...

Istota gospodarki feudalnej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

ISTOTA GOSPODARKI FEUDALNEJ   Stosunki feudalne tworzyły się wraz z upadkiem systemu niewolniczego. W gospodarce feudalnej dominowało rolnictwo. Połączona ona była z czynnikiem politycznym i występował wysoki stopień samowystarczalności. Podstawową formą systemu feudalnego był system lenny, który ...

Charakterystyka epoki wspólnoty pierwotnej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Charakterystyka epoki wspólnoty pierwotnej. Neolityczna rewolucja rolnicza Wspólnota pierwotna przypada na epokę kamienną, która dzieli się na: -paleolit (1000 000 - 14 000 p. n. e. ) -mezolit (14 000 - 8 000 p. n. e. ) -neolit (8 000 - 4 000 p. n. ...

Dwudziestolecie międzywojenne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1491

Wpływ I wojny światowej na gospodarkę.   Podczas działań wojennych zginęła ogromna ilość wojsk /straty wojsk wynosiły około 10mln/jak i ludności cywilnej. Zostały zrujnowane miasta i wsie, Większość zniszczeń domów, zakładów przemysłowych i ich wyposażenia, kopalń, inwentarza żywego, środków trans...

Feudalny model gospodarki średniowiecznej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

FEUDALNY MODEL GOSPODARKI ŚREDNIOWIECZNEJ RENESANS KAROLIŃSKI - Karol Wielki poprzez zorganizowanie silnego państwa stworzył przesłanki do rozwoju gospodarczego. Zreformował on system pieniężny: podstawową jednostką monetarną był srebrny funt karoliński (libra), oraz zreformował system szkolnictwa ...

Odkrycia geograficzne, hiszpania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

EKONOMICZNE ZNACZENIE WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH   Podstawowymi przyczynami odkryć geograficznych była konieczność znalezienia drogi morskiej do Indii w celu sprowadzenia przypraw i kruszców szlachetnych oraz szerzenie chrześcijaństwa. Wyprawom sprzyjał postęp w dziedzinie nawigacji oraz powst...