Historia Gospodarcza - strona 7

Mezopotamia i Egipt - porównanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2478

  Historia gospodarcza to nauka ogólnoekonomiczna, która narodziła się w Niemczech. W Polsce jej prekursorami byli Franciszek Bujak i Jan Rutkowski. Historia gospodarcza pozwala zweryfikować modele tworzone przez ekonomistów. Dane...

Referat na historię gospodarczą

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2954

Wraz z podporządkowaniem społeczeństwa pod względem politycznym, komuniści kontynuowali zmiany w systemie gospodarczym. Uspołecznienie produkcji okazywało się w praktyce dążeniem do objęcia kontrolą wszelkiej działalności wytwórczej w celu likwidacji samodzielności ekonomicznej obywateli. Przemia...

Opracowane pytania do zaliczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Tadeusz Janicki
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4949

Zagadnienia poruszane w notatce to: czynniki gospodarcze, czynniki kulturowe, faza industrialna, rewolucja agrarna, maszyna parowa, rewolucja, Korea, cykl Kondratiewa, monopolizacja. 1 Scharakteryzuj czynniki prawno - ustrojowe stanowiące podstawę dla powstania kapitalizmu. - powstanie i upowszech...

Historia gospodarcza - zagadnienia z wykładów

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • prof. dr hab. Zbigniew Landau
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2618

Tematyka zajęć to: 1. Neolityczna rewolucja rolnicza 2. System niewolniczy w starożytności 3. Organizacja i rozwój rzemiosła średniowiecznego 4. Handel średniowieczny 5. Społeczeństwo feudalne 6. Kryzys XIV i XVII wieku 7. Konsekwencje wielkich odkryć geograficznych 8. Rozwój rolnictwa w ...

Test z historii gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zdzisław Janeczek
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5418

Test porusza m. in. zagadnienia takie jak: liberalizm, uwłaszczenie chłopów, polityka stabilizacyjna, plan Schumanna, przyspieszona industrializacja, polityka ogrodzenia, rewolucja cen, reforma monetarna. (…) … (Jakub ) ll sueskiego. kt6ra Oil Standard

Zagadnienia i odpowiedzi z historii gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 3479
Wyświetleń: 3794

Opisanie charakterystycznych periodyzacji dziejów (marksizm) Periodyzacja (z gr. periodos- okres, bieg czasu) to podział okresu dziejowego na mniejsze odcinki czasowe. Ma na celu określenie i wyodrębnienie głównych etapów w dziejach ludzk...

Wyklad 1 historia gosp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1155

WYKŁAD I: HISTORIA GOSPODARCZA, JAKO NAUKA. 1.Geneza i rozwój dyscypliny. 2.Historia gospodarcza a nauki ekonomiczne. 3.Zakres badań historii gosp. 4.Szkoły badawcze historii gosp.: a) szkoła „Annales” b)kilometria (New economic ...

Historia gospodarcza - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zdzisław Janeczek
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2310

1. Z jakim krajem wiążą się terminy, określenia lub wydarzenia : Technonacjonalizm, Zasada KKK a) Prusy b) USA - Technonacjonalizm c) Niemcy - Zasada KKK d) Sumatra e) ZSRR 2. Przyporządkuj nazwiska właściwym odpowiedziom : H.Hoover – F.W.Taylor a) Minister finansów Wielkiej Brytanii ...

Główne problemy gospodarcze świata w latach 1980-1992-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Główne problemy gospodarcze świata w latach 1980-1992 a)państwa kapitalistyczne do `89-gospodarcza dominacja USA do lat 60'-poziom techniki i organizacji oraz wykształcenie społeczeństwa, ekspansja kapitału amerykańskiego, kryzys w siedemdziesiątych; RFN-kontynuacja programu Erharda, Kiesenger, Bra...

Gospodarcze problemy Trzeciego Świata po drugiej wojnie światowej-opra...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Gospodarcze problemy Trzeciego Świata po drugiej wojnie światowej a)początek dekolonizacji-Indonezja-Sukarno prezydentem `49-'54- całkowite wyzwolenie spod władzy Holandii -rząd Aunga Sanga(powstanie antyjapońskie)-'45-'48-wybory, Brytyjczyc...