Opracowane pytania do zaliczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4998
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania do zaliczenia - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia poruszane w notatce to: czynniki gospodarcze, czynniki kulturowe, faza industrialna, rewolucja agrarna, maszyna parowa, rewolucja, Korea, cykl Kondratiewa, monopolizacja.

1 Scharakteryzuj czynniki prawno - ustrojowe stanowiące podstawę dla powstania kapitalizmu. - powstanie i upowszechnianie się stanu wolności osobistej i wolności gospodarczej (wolne miasta, Holandia, Anglia, USA, Francja itd.) - powstanie niezależnej sfery gospodarczej i klasy przedsiębiorców - państwo w służbie obywateli (monarchia konstytucyjna, republika - cel: ochrona życia, wolności i własności) - nowe formy prawno -organizacyjne prowadzenia dział. gospodarczej - świeckie prawo gospodarcze ( np. Kodeks Cywilny, prawo patentowe) 2. Scharakteryzuj czynniki gospodarcze stanowiące podstawę dla powstania kapitalizmu
- systematyczne działania zmierzające do osiągnięcia zysku - stałe poszukiwanie inwestycji przynoszących największy zysk (od lichwy i handlu towarami luksusowymi do produkcji masowej) - Kumulacja kapitału - popyt na dobra i usługi wyższego rzędu (w zależności od epoki: korzenie, żelazo, bawełna, kolej, chemia, samochód, elektronika) - stopniowa dereglamentacja życia gospodarczego - wolny rynek - konkurencja, elastyczność, różnorodność i innowacyjność w sferze produkcji i dystrybucji - poszerzanie rynku (innowacje: poprzez: o rozwój handlu i odkrywanie nowych bogactw, o obniżanie kosztów produkcji, o wprowadzanie nowych produktów) - stałe zwiększanie podaży energii (woda, wiatr, kopaliny, e. jądrowa) - stały spadek znaczenia rolnictwa na rzecz innych działów produkcji i usług 3. Scharakteryzuj czynniki kulturowe stanowiące podstawę dla powstania kapitalizmu. - czynniki kulturowe:
indywidualizm i głód sukcesu Europejczyków
likwidacja barier religijnych w gospodarce (reformacja)
DAWNIEJ
ograniczenie dni pracy w święta i niedziele
Kościół sprzeciwiał się lichwie - potępiał kredyt
Kwestia bogacenia niemile widziana - urodziłeś się chłopem, musisz nim zostać. Gloryfikacja ubóstwa, umartwiania, żebrania
Protestantyzm (brak kultu maryjnego, zakaz spożywania alkoholu, dopuszczał kredyt na uczciwy procent) zmienił podejście do bogacenia się „Bogaćcie się bo to miłe Bogu”, powodzenie na ziemi to przychylność Boga. Wzywa się do wytężonej pracy, potępia żebractwo i nieróbstwo, wzywa do skromnego życia - ale nie ascezy. Człowiek ubogi jest sam sobie winien.
Tam gdzie w kraju panował protestantyzm region był lepiej rozwinięty.
Likwidacja barier kościoła popchnęła gospodarkę do przodu
racjonalizm i świecki światopogląd
oświata, rozwój nauki i techniki (instytucjonalizacja postępu)
społeczna otwartość na zmiany - przezwyciężenie oporów przed „nowym” (na początku dotyczyła tylko elit)
4. Scharakteryzuj związki pomiędzy gospodarką a procesami demograficznymi w I i II fazie przejścia demograficznego Blackera.

(…)

… do przedsiębiorstw. Lokowanie wolnych środków finansowe w kraje słabo rozwinięte i w koloniach
Nawrót do protekcjonizmu handlowego (wojna na cła)
Upowszechnienie systemu waluty złotej( Światowy system finansowy zdominował wielka Brytania z cieszącym się zaufaniem Bankiem Anglii)
14. Scharakteryzuj rolę samochodu w gospodarce II połowy XX wieku
Stworzenie samochodu osobowego ułatwiły dwa wynalazki: 1860 r. silnik…
… (uwłaszczenie, migracje, oświata) - pogłębiające się związki rolnictwa z poza rolniczymi dziedzinami gospodarki (przemysł, transport) i nauką - problem barier celnych i kwot eksportowo importowych w handlu rolnym 3. Postęp agrotechniczny - płodozmian - odchodzenie od trójpolówki, likwidacja ugorów, nowe uprawy (koniczyna, ziemniak, burak cukrowy i kukurydza), płodozmian norfolcki (ozimina, okopowe, zboża jare…
… produkcji żywności” - wiedzochłonność rolnictwa - genetyka, biotechnologia, elektronika (systemy pomiarowe i sterowania produkcją np. na fermach) - rolnictwo ekologiczne 7. Scharakteryzuj gospodarcze znaczenie maszyny parowej na przełomie XVIII i XIX wieku
W XIX wieku świat rozwijał się coraz szybciej. Pojedynczy silnik parowy potrafił wówczas dostarczyć energii zastępującej prace 200 ludzi. W całej Anglii fabryki rozwijały się z maszynami napędzanymi silnikiem parowym, produkujące tekstylia, meble i wiele innych rzeczy, których ręczna produkcja do tej pory była niezwykle pracochłonna. W 1804 roku została zbudowana pierwsza lokomotywa parowa. Fakt ten miał o tyle duże znaczenie, że teraz można było przemieszczać się w dużo szybszym tempie, a przede wszystkim kolej mogła przewieść za jednym razem znacznie…
… /1878 hamulce pneumatyczne Westinghausa, wagony towarowe i osobowe. Masowa produkcja stali (broń, szyny)
- Henry Bessemer 1856 /
Emil i Piotr Martin oraz F. i W. Simens 1864 - 1867 - metoda otwartego pieca
Sidney Thomas 1874 (ulepszenie metody Bessemera) / Paul Héroult 1899 (elektryczny piec do wytopu stali) / stale stopowe, hutnictwo metali nieżelaznych - aluminium i miedź / nowoczesne konstrukcje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz