Rewolucja przemysłowa w Anglii-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja przemysłowa w Anglii-opracowanie - strona 1 Rewolucja przemysłowa w Anglii-opracowanie - strona 2 Rewolucja przemysłowa w Anglii-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rewolucja przemysłowa w Anglii.
 
Rewolucja przemysłowa oraz zwycięstwo zasad liberalizmu gospodarczego umocniły rolę przemysłu i górnictwa w gospodarce. Spadał natomiast udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego. Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się od przemysłu lekkiego w przemyśle włókienniczym. W 1733r. wynaleziono mechaniczne czółenko tkackie, które umożliwiło dwukrotne zwiększenie wydajności tkacza, w efekcie zwiększając popyt na przędzę. W ciągu kilku lat wynaleziono kilka urządzeń mechanicznych do przędzenia, pierwszym była mechaniczna przędzarka zwana “pędząca Joasia” , która zastępowała pracę kilku osób. Zaczęto poszukiwać rozwiązań problemu tkania mechanicznego, co w konsekwencji doprowadziło do wynalezienia krosna mechanicznego i jego dalszych ulepszeń. Rewolucja przemysłowa dotyczyła i innych gałęzi przemysłu. Zmiany te dotyczyły np. procesu wytapiania rudy żelaza za pomocą koksu, co uwolniło hutnictwo żelaza od zależności od węgla drzewnego, wynaleziono maszynę parową, nowe potężne źródło napędu, która uzupełniła, a w końcu zastąpiła siłę wiatru i energię wodną. Maszynę parową po raz pierwszy wykorzystano w górnictwie. Gdy wzrósł popyt na węgiel i metale, zwiększono wysiłki związane z ich wydobyciem z kopalni głębinowych. W 1712r. skonstruowano pierwszą pompę parową dla kopalni węgla. Tak więc potęga przemysłu angielskiego oparta była na produkcji przy użyciu maszyn, stosowaniu silników mechanicznych bazujących na rosnącym wydobyciu węgla kamiennego, rozwiniętym hutnictwie żelaza i wykorzystaniu kolei żelaznych. Powstanie kolei żelaznych i udoskonalenie lokomotywy pozwoliły na połączenie kilku miast liniami towarowymi i osobowymi. Wszystko to zadecydowało o tym, że powstała nowoczesna struktura gospodarki, która zadecydowała o tym, że Anglia w latach 1815-1870 była najbardziej gospodarczo rozwiniętym krajem świata.
 
Gospodarka Francji po epoce napoleońskiej.
 
Odrodzona po upadku Napoleona monarchia nie mogła już cofnąć zmian ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w okresie rewolucji. Produkcja przemysłowa i rolna oraz handel oparte zostały na zasadach wolności ekonomicznej. Jednakże dopiero po rewolucji lipcowej w 1830r. następuje ożywienie przemysłu, w dużej mierze związane z rozbudową kolei żelaznych. Warunki rozwoju przemysłowego Francji były z jednej strony wspierane tradycjami produkcji manufakturowej, z drugiej jednak napotykały poważne ograniczenia. Należały do nich: brak dostatecznych zasobów bogactw naturalnych, głównie węgla i niska jego jakość, słaby przyrost naturalny przez co niska podaż i mały popyt, odizolowanie od rynków zagranicznych. Dlatego dominowały zakłady mniejsze o produkcji łączonej, nastawione na produkcję luksusową. Pod względem techniki Francja bynajmniej nie pozostawała w tyle. W latach 1820-1848 rozwój gospodarczy dokonywał się w tempie umiarkowanym lub nawet szybkim. Rozwijał się duży przemysł budowy maszyn. Wiele nowych maszyn szło do krajowego przemysłu włókienniczego. Szybko rozwijały się także: przemysł chemiczny, hutnictwo szkła, produkcja porcelany i przemysł papierniczy, wszystkie te gałęzie przemysłu były niezrównane pod względem różnorodności i jakości produkcji. Poprawa transportu i komunikacji dzięki intensywnej rozbudowie kanałów, wprowadzeniu żeglugi parowej, budowie pierwszych linii kolejowych i wprowadzeniu telegrafu - ułatwiła rozwój handlu wewnętrznego i zagranicznego. Kryzys polityczny i ekonomiczny lat 1848-1851 przerwał na pewien czas rozwój gospodarczy, jednak potem wróciło we Francji dawne wysokie tempo wzrostu gospodarczego.


(…)

… wielkiemu przyspieszeniu. Powstają pierwsze linie kolejowe w Belgii, Francji, Niemczech, Anglii. Koleje stały się znakomitym czynnikiem wzrostu gospodarczego, wymagały dużych ilości stali i żelaza, węgla kamiennego, drewna, rozwiniętego przemysłu maszynowego, dawały zatrudnienie dużej liczbie ludności. Dynamicznie rozwijał się transport morski, statki rozwijały też większą szybkość. Tempo zmian technicznych uległo przyspieszeniu, powstały nowe gałęzie przemysłu. Powszechnie stosowano energię wodną, wynaleziono ogniwo galwaniczne czyli baterię, energia elektryczna znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach. Na coraz większą skalę używano ropę naftową, gaz, naftę. W hutnictwie dużą innowacją był wielki piec prowadzony na gorącym dmuchu. Rozwój hutnictwa miał duży wpływ na inne gałęzie przemysłu (np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz