Historia gospodarcza - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia gospodarcza - egzamin - strona 1 Historia gospodarcza - egzamin - strona 2 Historia gospodarcza - egzamin - strona 3

Fragment notatki:1. Z jakim krajem wiążą się terminy, określenia lub wydarzenia : Technonacjonalizm, Zasada KKK
a) Prusy
b) USA - Technonacjonalizm
c) Niemcy - Zasada KKK
d) Sumatra
e) ZSRR

2. Przyporządkuj nazwiska właściwym odpowiedziom : H.Hoover – F.W.Taylor
a) Minister finansów Wielkiej Brytanii
b) Wynalazca żarówki
c) Szef American Relief Administration - H.Hoover
d) Odkrywca suchej destylacji węgla
e) Twórca chronometrażu - F.W. Taylor

31. Kim byli : Jakub II Fuggier – John Davisom Rockefeller
f) Jego dom bankowy został stworzony w XVIII w. przez Mayera Amschela z Frankfurtu, a jego syn był pierwszymm Żydem, który w 1858 roku zasiadł w angielskiej Izbie Gmin i pożyczył rządowi pieniądze na wykup akcji kanału sueskiego
g) Jego firma zajęła się w 1862 r. rafinacja ropy naftowej, dając początek Standard Oil Company, która kontrolowała 95% krajowego przemysłu rafineryjnego
h) Pożyczał ogromne sumy pieniędzy cesarzom : Maksymilianowi I i Karolowi V Habsburgowi. Źródłem dochodów były kopalnie srebra i rtęci w Niemczech, a później eksploatacja bogactw imperium hiszpańskiego w Ameryce Płd.
i) Doradca ekonomiczny i minister Fryderyka Wielkiego
j) Twórca kameralizmu saskiego w czasach Wetlynów
32. Do podanych nazwisk i terminów przyporządkuj odpowiednie definicje, terminy lub wypowiedzi : Marcin Luter – John Smith
f) Szkocki ekonomista i filozof, przeciwnik merkantylizmu, autor pracy „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów 1776 r.”
g) Założyciel kolonii Wirginia i promotor ruchu kolonizacyjnego w Ameryce
h) „Bóg ocenia człowieka według tego co osiągnął na ziemi”
i) Konstruktor „muła”
j) Współzałożyciel kampanii Wschodnio-Indyjskiej

Historia - Zestaw A
Z jakim krajem wiążą się terminy, określenia lub wydarzenia : Technonacjonalizm, Zasada KKK
Prusy
USA -> Technonacjonalizm
Niemcy -> Zasada KKK
Sumatra ZSRR
Przyporządkuj nazwiska właściwym odpowiedziom : H.Hoover - F.W.Taylor
Minister finansów Wielkiej Brytanii Wynalazca żarówki Szef American Relief Administration -> H.Hoover
Odkrywca suchej destylacji węgla
Twórca chronometrażu -> F.W. Taylor
Pojęcia historyczne przyporządkuj krajom : Liberalizm - Autarkia
Prusy Hiszpania w czasach Józefa Bonapartego Anglia -> Liberalizm
ZSRR -> Autarkia
Niderlandy
Przyporządkuj nazwiska działaczy gospodarczych ich dokonaniom : Stanisław Staszic - Franciszek Ksawery Drucki Lubecki
Budowniczy COP-u Twórca staropolskiego zagłębia przemysłowego -> S. Staszic
W 1828 r. twórca Banku Polskiego -> F. K. Drucki - Lubecki
Twórca Banku Narodowego Autor reformy uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim w 1864 roku
Przedstaw w porządku chronologicznym 3 pierwsze wydarzenia historyczne oznaczone symbolami abc itd.:
Pakt lanckoroński 1923 b
Uwłaszczenie chłopów w Galicji 1848 a
NIRA 1933 c
Nacjonalizacja przemysłu w PRL 1946 Bitwa o handel 1947
Kim byli : L.Erhard - H.Minc
Konstruktor silnika benzynowego Autor projektu transformacji gospodarki byłej NRD do potrzeb rynkowych Autor reformy walutowej w Niemczech Zachodnich -> L. Erhard
Minister przemysłu i handlu -> H. Minc
Reprezentant fizjokratyzmu polskiego
Do podanych nazwisk i terminów przyporządkuj odpowiednie definicje, terminy lub wypowiedzi : Bessa - H.Truman
narastająca koncentracja nowej technologii mikroprocesorowej w krajach wysoko uprzemysłowionych, rewolucjonizująca systemy komunikacyjne oraz informatyczne, radykalnie usprawniająca produktywność społ....zapewnia tym krajom wiodącą rolę w nowej międzynarodowej strukturze produk

(…)

… pierwszego parowca „Prezydent wielkiego kryzysu”
Z jakimi krajami łączą się terminy i pojęcia : Plan Marshalla - Kodeks Napoleona
NRD Wiktoriańska Anglia Księstwo Warszawskie Włochy ZSRR
Z jakimi krajami wiążą się terminy, określenia : NEP - Waluta manipulowana
ZSRR Anglia Cesarstwo Japonii Monarhia Halle Selassie Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
Kim byli George Catlett Marshall - David Livingston…
….
7. Marcin Luter - „Bóg ocenia człowieka według tego, co osiągnął na ziemi”
John Smith - propagował ruch kolonizatorski w Ameryce.
8. COP - Polska
Nimbu - Afryka
9. „Jenny” - Anglia
Manele - Etiopia
10. 4-letni plan inwestycyjny - E. Kwiatkowski
„Prezydent wielkiego kryzysu” - H. Hoover.
11. Kodeks Napoleona - Ks. Warszawskie
Plan Marshalla - Włochy
12. NEP - ZSRR
Waluta manipulowana - Anglia
13…
… wiążą się terminy, określenia : New Deal - Komunizm wojenny
San Marino USA -> New Deal
Niderlandy NRD ZSRR -> Komunizm wojenny
Kim byli H.Ford - Ezio Vanoni : Prezydent USA Wprowadził do produkcji ruchomą taśmę montażową -> H.Ford
Autor Planu Odbudowy Europy Wynalazca wagi Twórca tzw. Planu Zielonego -> E. Vanoni
Przyporządkuj wydarzeniom ekonomicznym odpowiadające im daty : Pakt Lanckoroński…
… o tzw. płóciennym splocie, zwykle drukowana w jednostajny deseń i importowana z Indii Pierwszy długofalowy program inwestycyjny rządu polskiego, zaplanowany na okres 1936-1940 Program zamierzeń gospodarczych rządu PRL przewidziany na okres 1950-1954 Odnajdywanie na ziemiach polskich liczne skarby denarów rzymskich i arabskich dirhemów
Kim byli : Stefan z Burbon - Stanisław Grabski
Teoretyk francuskiego…
… do obniżki ich kursu - Bessa
8. ERPA - Francja
Afera tulipanowa - Holandia 9. Merkantylizm - Saksonia
Kompania Wschodnio-Indyjska - Anglia
10. Polityka „Nowego Ładu” - Roosevelt.
Realizował doktrynę interwencjonizmu państowego - Kwiatkowski
11. Plan Schumanna - Francja, Niemcy
Polityka stabilnych cen - USA
12. New Deal - USA
Komunizm wojenny - ZSRR
13. H. Ford - ruchoma taśma montażowa
E. Vanoni - twórca…
… : James Watt - Abraham Derby
Minister finansów Ludwika XIV Wynalazca żarówki Konstruktor maszyny parowej Opracował sposób suchej destylacji węgla Wprowadził mechaniczną tokarkę z wykorzystaniem napędu maszyny parowej
Pojęciom historycznym przyporządkuj ich objaśnienia : Plan inwestycyjny czteroletni - Olivetti
Pieniądz prymitywny z koralu livoreńskiego Inaczej perkal, kaliko, popularna tkanina bawełniana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz