historia stosunków międzynarodowych - Święte przymierze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3941
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
historia stosunków międzynarodowych - Święte przymierze - strona 1 historia stosunków międzynarodowych - Święte przymierze - strona 2 historia stosunków międzynarodowych - Święte przymierze - strona 3

Fragment notatki:

"1.Co to jest HSM– relacje między państwami i narodami oraz zmiany w czasie procesu kształtowania się, określonego stopnia ładu w skali regionalnej i globalnej. Stosunki międzynarodowe są prowadzone przez takich uczestników jak: państwa, narody, organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe, ruch i organizacje społeczne i polityczne, jak np. ruchy religijne, kościół, partie, a także jednostki. Stosunki międzynarodowe rozwijają się w sferze polityki, gospodarki, kultury (oddziaływań społecznych), nauki, a także kontaktów międzyludzkich. (Stosunki międzynarodowe używa się na oznaczenie stosunków między państwami)."
"4.Przedstaw istotę świętego przymierza, jego ewolucję i upadek. Święte Przymierze – sojusz zawarty 26 września 1815 r. przez Aleksandra I, Franciszka I i Fryderyka Wilhelma III jako gwarancja utrzymania postwiedeńskiego porządku w Europie. Do sojuszu zaproszono wszystkich monarchów Europy prócz Turcji(odmówili tylko papież Pius VII i regent UK książe Jerzy). Państwa sygnatariusze obowiązane były do walki z wszelkimi przejawami liberalizmu i ruchami rewolucyjnymi oraz do kierowania się w polityce chrześcijańskimi zasadami i sprawiedliwością. W praktyce Świętym Przymierzem nazywano państwa założycielskie, które jednoczyły się w obawie przed polskim ruchem niepodległościowym."

1.Co to jest HSM- relacje między państwami i narodami oraz zmiany w czasie procesu kształtowania się, określonego stopnia ładu w skali regionalnej i globalnej. Stosunki międzynarodowe są prowadzone przez takich uczestników jak: państwa, narody, organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe, ruch i organizacje społeczne i polityczne, jak np. ruchy religijne, kościół, partie, a także jednostki. Stosunki międzynarodowe rozwijają się w sferze polityki, gospodarki, kultury (oddziaływań społecznych), nauki, a także kontaktów międzyludzkich. (Stosunki międzynarodowe używa się na oznaczenie stosunków między państwami).
2Dokonaj periodyzacji HSM Stosunki międzynarodowe pojawiły się w historii wtedy, gdy pojawiły się państwa jako organizacje: a. Istnienie stosunków międzynarodowych możemy stwierdzić już w odległej starożytności. b. Nowożytne stosunki międzynarodowe narodziły się w Europie na przełomie średniowiecza i odrodzenia wraz z kształtowaniem się państw narodowych c. Rozwój kapitalizmu w XVIII wieku i wejście w fazę przemysłową miały wpływ na stosunki międzynarodowe, dlatego że produkcja wymagała stałego przekraczania granic państwowych, co dynamizowało stosunki gospodarcze. Wówczas też pojawiło się zjawisko współzależności międzynarodowej. d. Siatka powiązań międzynarodowych zaczęła się zagęszczać w XIX wieku. Wymagało to coraz szerszych prawno-międzynarodowych i instytucjonalnych regulacji. Ówczesny XIX wieczny był ładem europocentrycznym, który decydował o losach świata. e. W okresie międzywojennym zaczęto tworzyć system bezpieczeństwa zbrojnego, pojawiła się organizacja uniwersalna (Liga Narodów), pojawiły się totalitarne projekty międzynarodowego ładu tzn. faszyzm i komunizm f. Po II wojnie światowej ukształtował się dwu biegunowy ład międzynarodowy tzw. Wschód - zachód (komunizm i kapitalizm)
3.Podaj genezę i główne postanowienia Kongresu Wiedeńskiego Kongres Wiedeński - zjazd dyplomatów, władców i polityków europejskich mający na celu nadać Europie nowy kształt i ład po rewolucji francuskiej (1789- 1799) i rządach Napoleona(1799-1814) Odbywał się od czerwca 1814 do 9 czerwca 1815, z dwumiesięczną przerwą na „100 dni Napoleona” - marzec ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz