Historia Gospodarcza - strona 6

Historia gospodarcza opracowanie książki Jana SZPAKA

 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 679
Wyświetleń: 7203

historia gospodarcza. Notatki są podzielone na osobne działy i znajdują się w osobnych dokumentach: wprowadzenie, starożytność, średniowiecze, epoka genezy kapitalizmu, zwycięstwo i ugruntowanie kapitalizmu, kapitalizm monopolistyczny. Omówiono także poszczególne hasła takie jak: rewolucja przemysł...

Historia gospodarcza świata

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 2688

.., a prowadzi je dr Piotr Miodunka. Notatka składa się z 39 stron. Zagadnienia organizacyjne. Przedmiot Historii Gospodarczej. Periodyzacja. Historia gospodarcza - umożliwia śledzenie procesów gospodarczych. Jej powstanie wiąże się z ukształtowaniem się nowoczesnej ekonomii politycznej (m.in. A...

Historia Gospodarcza - Opracowanie wykładów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Mazur
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1092

Historia gospodarcza I. Historia gospodarcza powszechna 1. Periodyzacja dziejów powszechnych -Periodyzacja - podział czasu a)ery - żydowska, biznatyjska, grecka, rzymska, dionizyjska=chrześcijańska, mahometańska b)praktyczna (typowa) starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, czasy najnowsze...

Historia Gospodarcza - Opracowanie zagadnień

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Mazur
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1008

I. PERIODYZACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ŚWIATA 1. Wspólnota pierwotna 2. Niewolnictwo ok. V w. n.e. 3. Kształtowanie się i utrwalanie stosunków feudalnych VI-X w. 4. Feudalizm klasyczny X-XIII w. 5. Kryzys feudalizmu w Europie XIV-XVI w. 6. Kształtowanie się stosunków kapitalistycznych, XVI-poł....

Historia Gospodarcza - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Landau
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1841

Informacje zawarte w notatce to: feudalizm, cechu feudalizmu, renta feudalna, formy poddaństwa chłopa, pańszczyzna, folwark, funkcje miast, rzemiosło manufaktury w XII-XVIII wieku. FEUDALIZM - jest systemem władzy wg hierarchii Cecha feudalizmu: system stanowy stan szlachecki stan mieszczański ...

Liberalizm referat

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3654

Liberalizm Liberalizm (z łac. liberalis - wolnościowy, od łac.liber -wolny)-ideologia i kierunek polityczny,według którego wolność jest nadrzędną wartością. Liberalizm jest ściśle związany z indywidualizmem,stanowczo odrzuca kolektywizm oraz opowiada się za jak najmniejszym krępowaniem wolności je...

Historia gospodarcza - zakres

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4165

I. Historia gospodarcza powszechna: 1. Historia gospodarcza jako nauka 2. Przydatność historii gospodarczej dla ekonomistów 3. Regres gospodarczy i cywilizacyjny Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego 4. Cechy feudalizmu jako us...

Aspekty gospodarcze II wojny światowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1337

Aspekty gospodarcze II wojny światowej Po dojściu Hitlera do władzy, Niemcy planowały ekspansję terytorialną (głównie na wschód).   W 1936 roku zajęcie Nadrenii, w 1938 Austrii, w latach 1938-39 Czech, Moraw, Sudetów.   Za wybuch II wojny światowej obciąża się na równi Hitlera i Stalina (gdyb...

Grecja i Rzym powrównanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 952

Grecja i Rzym   Grecja Dominują niezależne państwa-miasta Wielka kolonizacja wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, głównie ze względów ekonomicznych i religijnych) Sparta nie prowadzi ekspansji zewnętrznej, tylko atakuje s...