Hanza-opracowaanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hanza-opracowaanie - strona 1 Hanza-opracowaanie - strona 2 Hanza-opracowaanie - strona 3

Fragment notatki:

Dzieje Hanzy
Hanza - Luźna federacja miast strzegąca monopolu.
Kosmopolityzm - poczucie przynależności narodowej było słabo rozwinięte.
Język górnoniemiecki wkraczał na dwory słowiańskie i do miast.
Kupcy niemieccy zdobywają monopol handlowy w miastach w handlu morskim ze Skandynawią i Rusią. Obejmowało Bałtyk- tzw Hanza Niemiecka. i Morze Północne - tzw Hanza Angielska.
Luźny związek miast założony na pozaniemieckich ziemiach. Prowadził wspólna politykę wobec państw rejonu obu mórz w celu ochrony swego monopolu. Zacieśniała się w okresie zagrożenia.
Na czele Hanzy stała Lubeka (największy port zał przez Adolfa holsztyńskiego). Kupcy lubeccy zakładali faktorie. Lubeka protegowana przez Henryka Lwa i Waldemara II.
średn organizacja miast, mająca na celu opanowanie źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu na określonym terytorium. Najwcześniej zawiązana w XIII w. Hanza angielska dążyła do zmonopolizowania handlu wełną. W XIII w. powstała także Hanza niemiecka, której celem było opanowanie handlu na Bałtyku i w krajach nadbałtyckich.
Początkowo miast niem Lubeka Hamburg, potem m nad Renem, krzyżackie, szwedzkie i polskie XV w ok. 160.
W celu administr związku podzielono miasta na 4 grupy: nadreńską, saską, wendyjską oraz prusko-inflancką.
Co 3 lata zjazdy delegatów miast. Uchwały obowiązywały wszystkie miasta. Nieprzestrzeganie groziło wydaleniem.
Dla obrony interesów Hanza posiadała wojska lądowe i flotę wojenną. Prowadziła wojny z Danią i Norwegią (1368-1370) o panowanie na morzu, z książętami niemieckimi i królem czeskim Wacławem IV o niezależność miast hanzeatyckich. Hanza posiadała liczne przywileje w krajach. Będąc monopolistą w zakresie eksportu stymulowała rozwój gospodarczy biorąc pod uwagę wielkość i rodzaj produkcji.
faktorie w wielkich ośrodkach handl Europy, m.in. w  Londynie, Brugii, Antwerpii, Bergen, Malmö i Nowogrodzie Wlk.
kupcy hanzeatyccy mogli prowadzić nieskrępowaną wymianę handlową z ludnością danego kraju - wrogość miejscowych
Lubeka wciągała inne miasta w obronę interesów. Zrujnowała handel rodzimy w Norwegii uzależnionej od dostaw zboża. Także w Anglii przywileje uniemożliwiające konkurencję Henryk III, transport wełny angielskiej do Flandrii. Waldemar IV podjął wojnę z Hanzą 1367 zjednoczoną w konfederację kolońską, wygrany przez Hanzę pokój w Strzałowie 1370.
Szczyt potęgi Hanza przeżywała na przełomie XIV i XV w. Od 2. poł. XV w. i w XVI w. zaznaczył się jej powolny upadek, wynikający z konkurencji Holandii, Anglii i połączonych unią kalmarską państw skandynawskich oraz z powstających coraz częściej sprzeczności interesów poszczególnych miast, członków związku. Spod kurateli Lubeki wyzwalają się kolejno miasta handlując z Holendrami. Wykorzystuje to Gdańsk po przyłączeniu do Polski 1454. W XVII w. nastąpił całkowity upadek Hanzy.

(…)

… duński wykorzystuje okazje i narzuca swój protektorat Lubece i innym miastom wendyjskim, który trwał do śm Eryka 1319. Dopiero w XIV w Hanza odbudowuje się zwalcza piractwo, znów pod Lubeką. W Anglii Edward I nadaje wielki przywilej kupcom niezależnie od narodowości - uwalniał od wszelkich podatków, pozwalał się osiedlać i handlować. Udzielali pożyczek Edwardowi III do wojny z Francją.
1350 - czarna…
… za granicę, obsada tronu uzależniona od Hanzy - pokój w Strzałowie.
Władze przejęła córka Małgorzata, ugodowa do Hanzy, przez co umacnia się także na tronie Norwegii. Niezadowolenie z wpływów niem w Szwecji sprawia, że obejmuje także tron Szwecji. Taktem i dyplomacją w 1397 w Kalmarze przeprowadziła unię 3 królestw wprowadzając na tron Eryka Pomorskiego ks Słupskiego. Była to unia tylko personalna: 3 kraje…
… strukturą hanzy. Obalenie starej rady prowadzi do banicji cesarskiej. Z. Luksemburski 1410 potwierdza banicję. 1416 nowa rada kapituluje, stara rada wraca do miasta.
Osłabienie Zakonu Krzyżackiego ma duży wpływ na formę hanzy.
Od XV w stały konflikt Hanzy i Niderlandów.
Holandia jedna sobie Danię. Widoczne stałe powiązania Holandii ze Skandynawią.
Stosunki z Francją zakłócane korsarstwem w kanale La Manche…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz