Historia filozofii starozytnej - strona 4

Neoplatonizm i Plotyn

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Neoplatonizm. Plotyn Dwa stulecia jednoczących wysiłków podejmowanych przez filozofów cesarstwa, zwłaszcza eklektyków, stały się swoistym gruntem dla neoplatonizmu. U schyłku antycznego świata widziano w nim intelektualną religię, przenikając...

Ojcowie aleksandryjscy - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

OJCOWIE ALEKSANDRYJSCY Klemens z Aleksandrii (*poł. II w./ +między 211 - 216)- znawca filozofii greckiej, ur. w Atenach, nauczyciel szkoły katechetycznej w Aleksandrii (189 - 202), opuścił ją podczas prześladowań chrześcijan, znane są 3 pisma ( Upomnienie Greków, Paedagogus, Kobierce ), nauka chrze...

Patrystyka i apologeci

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

PATRYSTYKA Nauka o myśli teologicznej Ojców Kościoła do VI w. Ojcowie Kościoła to pisarze chrześcijańscy, prawowierni, cechowała ich świętość życia i to, że żyli w starożytności, ich pisma cieszyły się aprobatą Kościoła. Wschód: -

Platon - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

Platon (427-347) Miał umrzeć w dzień swoich urodzin podczas uczty, usnął (miał śmierć spokojną), uczeń Sokratesa, po śmierci Sokratesa założył własną szkołę filozoficzną, która nosiła nazwę Akademii. Przetrwała po śmierci Platona, ale obniżył się poziom. Pisał dzieła filozoficzne które mają orygina...

Poszukiwanie arche – ostatecznej racji wyjaśniania świata-kosmosu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Poszukiwanie arche - ostatecznej racji wyjaśniania świata-kosmosu Wcześni filozofowie greccy, czyli ci, którzy żyli i filozofowali przed Sokratesem, starali się odpowiedzieć na pytanie: jaki czynnik jest podstawą istnienia świata, co stanowi o jego naturze? Wyraz natura oznaczał to, co staje się, r...

Racjonalizacja wierzeń mitycznych w okresie przedklasycznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Racjonalizacja wierzeń mitycznych w okresie przedklasycznym Człowieka od zawsze fascynują tajemnice. Naturalna jest mu chęć poznania, zgłębiania, odkrywania zasłoniętego. Ta właśnie potrzeba stoi u zarania wszelkich prób uchwycenia prawdy o otaczającym nas świecie, wyrażającej się najczęściej w mit...

Sokrates - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

Sokrates nie zostawił żadnej pisemnej spuścizny filozoficznej, ale wpływ jego poglądów jest nie do przecenienia. Ograniczał się on do nauczania ustnego, znamy więc je tylko z pośrednich relacji. Wszystkie zgodne są w następującym ustaleniu: centrum zainteresowania Sokratesa był człowiek. Nie badał ...

Teoria idei Platona

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 924

Teoria idei : Głównym pytaniem filozofii Platona było pytanie o to, co jest rzeczywistością, która odpowiada pojęciom ogólnym. Inaczej można powiedzieć, że Platon pytał o przedmiot pojęć ogólnych. Logika wyróżnia trzy rodzaje pojęć: - pojęcia ogólne tym się charakteryzują, że mają więcej niż jeden ...

Wykład - Rozprzestrzenianie się epikureizmu w Rzymie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Rozprzestrzenianie się epikureizmu w Rzymie i Lukrecjusz Pierwsze próby wprowadzenia epikureizmu do Rzymu i krąg Filodemosa Pierwszą, nieudaną próbę wprowadzenia epikureizmu do Rzymu podję...

Wykład - Anzelm z Canterbury

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

Anzelm z Canterbury Rozum i wiara Według Anzelma, chrześcijanie mają do dyspozycji dwa źródła wiedzy - rozum i wiarę. Anzelm sprzeciwia się dialektykom i twierdzi, że najpierw należy utwierdzić się w wierze, odrzucając w konsekwencji podporządkowanie Pisma Świętego dialektyce. Wiara jest więc tym ...