Historia filozofii starozytnej - strona 3

Pojęcie "wewnętrznego nauczyciela"

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

POJĘCIE „WEWNĘTRZNEGO NAUCZYCIELA” Termin ten wiąże się z teorią poznania. Św. Augustyna, który dostrzegł, że zarzuty sceptyków dotyczą poznania zewnętrznego, ale nie przeżyć wewnętrznych. Tak więc o istnieniu rzeczy wątpić można, ale o istnieniu własnego życia nie można wątpić. W ten sposób myśl ...

Porządek moralny i społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

PORZĄDEK MORALNY I SPOŁECZNY U ŚW. AUGUSTYNA (Państwo Boże) Porządek społeczny jest tylko rozwinięciem porządku moralnego, to jest właściwego porządku miłości. Życie moralne jest związane z życiem w społeczności, bo można być szczęśliwym tylko we wspólnocie. Miłość jest podstawą społeczeństwa gdyż...

Patrystyka grecka i łacińska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

SCHYŁEK PATRYSTYKI Patrystyka grecka: Dionizy Aeropagita (V w.): " O imionach Bożych" - zasady teologiczne, teologia mistyczna - kładł nacisk na transcendencję u Boga teologia afirmatywna - Bóg jest w tym,, czym jest, nie określa się go pojęciami ze stworzeń teologia negatywna - czym Bó...

Różne teorie poznania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

POGLĄDY ARYSTOTELESA NA TEMAT DUSZY. RÓŻNICE W ODNIESIENIU DO PLATOŃSKICH Różnica: nie jest substancją oderwaną od ciała (dusza i ciało są nierozłączne) Dusza - podstawowy czynnik życia (forma ciała mająca życie w możliwości). Trzy rodzaje duszy: roślinna - forma wegetatywna: zachowanie i przekaz...

Chrześcijańska recepcja dorobku starożytności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 441

Chrześcijańska recepcja dorobku starożytności Świat antyczny, a również i judaizm, czekał jeszcze jeden wstrząs. Było nim pojawienie się nowej religii - chrześcijaństwa - w pierwszych latach istnienia niepozornej wspólnoty żydowskiej, wyznającej zmartwychwstanie zmarłego na krzyżu Mesjasza - syna ...

Dualizm platoński, struktura rzeczywistości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

Dualizm platoński. Struktura rzeczywistości . „Drugie żeglowanie” to przejście od fizycznych badań presokratyków do poziomu metafizycznego. Oznacza odkrycie rzeczywistości inteligibilnej, niematerialnej, tzn. świata idei. , do którego człowiek może dotrzeć jedynie rozumem i oglądać oczami duszy. Di...

Gnoza - definicja i cechy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

GNOZA Gnoza - wiedza, poznanie. Chodzi tu w tym wypadku o poznanie zbawienia odnoszące się do nadprzyrodzonej rzeczywistości Bożej, nie zaś do naturalnego poznania. Poznanie tajemnicy Królestwa Bożego oznacza poznanie nadprzyrodzone przez objawienie i wiarę . Tego poznania nie można osiągnąć natura...

Greckie początki filozofii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

Greckie początki filozofii Filozofia zarówno w znaczeniu słownikowym, jak i w aspekcie merytorycznej treści jest specyficznym tworem Greków. Człowiek zaczyna filozofować, gdy ogarnia go zdumienie i zachwyt nad światem, czyli otaczająca go rzeczywistość. Więc rzeczywistość jest przedmiotem filozofi...

Ksenofanes - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

Ksenofanesa - myśliciela-poetę żyjącego na przełomie VI i V wieku przed Chr. - nie zadawalało włączenie boskości w strukturę kosmosu, jak to uczynili filozofowie jońscy. Pytał on o istotę bóstwa jako takiego. Zakładając jako podstawową przesłankę doskonałość bogów, poddał krytyce to wszystko, co je...

Monizm i wariabilizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Monizm - pogląd filozoficzny według, którego natura wszelkiego bytu jest jednorodna, istnieje zatem jedna substancja: materialna, bądź duchowa. Monistami byli np.: Tales (arche- zasada), Anaksymenes (arche-powietrze), itp. Monizm sprowadza cał...