Historia filozofii starozytnej - strona 2

Demokryt - definicja demokrytu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Z kolei DEMOKRYT stworzył atomistyczną (materialistyczną) teorię rzeczywistości. Twierdził on, ze cala przyroda składa się z atomów- bardzo małych, niepodzielnych cząstek. Atomy różnią się od siebie ilościowo (kształtem, rozmiarem, położeniem) i z nich składają się wszelkie spotkane ciała. Powszech...

Dusza w relacji do ciała

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

PORZĄDEK MORALNY I SPOŁECZNY U ŚW. AUGUSTYNA (Państwo Boże) Porządek społeczny jest tylko rozwinięciem porządku moralnego, to jest właściwego porządku miłości. Życie moralne jest związane z życiem w społeczności, bo można być szczęśliwym tylko we wspólnocie. Miłość jest podstawą społeczeństwa gdyż...

Etyka i eudaimonia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

ETYKA Arystoteles był twórcą pojęcia. Dał początek kierunkowi w etyce normatywnej, który nosi nazwę eudajmonizmu. W życiu ludzkim i działaniu wyróżniamy : Cele niższe, które są środkiem do osiągnięcia celów wyższych. Cel najwyższy - eudaimonia (najwyższe osiągalne dobro). Eudaimonia - doskonałość j...

Filozofia moralna. Sokrates i sofiści

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1393

Filozofia moralna. Sokrates i sofiści Połowa piątego wieku przed Chrystusem to czas potęgi ekonomicznej, militarnej i kulturalnej Aten. Po wojnach z Persami pod rządami Peryklesa miasto zdobywa dominację polityczną i handlową. Dobra sytuacja ekonomiczna i panujący ustrój demokratyczny przyczynił si...

Metafizyka u Arystotelesa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

METAFIZYKA. Główna teza metafizyki Arystotelesa brzmi: "byt jest jednostkowy a ogólność przysługuje wiedzy" Główne pojęcia metafizyki: - substancja; - materia; - forma. Substancja: konkretna jednostkowa rzecz, składa się z materii i formy. Materia: właściwością było to, że była bierna, by...

Nauka o duszy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Nauka o duszy obok teorii idei jest drugą częścią platońskiego idealizmu. W odniesieniu do duszy Platon wyróżnił trzy funkcje: * funkcja biologiczna, tłumaczył, że dusza warunkuje życie, nie był to pogląd nowy, nowością było to, że dusza została pojęta jako niematerialna. Ten pogląd Platona przejmi...

Ojcowie Kapadoccy - podział

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

OJCOWIE KAPADOCCY Grzegorz z Nazjanzu - przyjaciel Bazylego Wlk., kapłan, bp Konstantynopola, atakował arian, wyższość wiary nad logiką, wiary nie można zastąpić rozumem Bazyli Wielki - założyciel klasztoru o charakterze eremickim, bp Cezarei, atakował Eunobiusza, rozwijał

Parmenides - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Trudno w tym procesie nie zauważyć idei Parmenidesa . Zaproponował on bowiem zupełnie inną formułę uprawiania filozofii, dając początek nurtowo idealiztyczno-apriorystycznemu. Pragnąc zrozumieć świat dostrzegł on, że rzeczy go tworzące, pomimo rozmaitych różnic wyodrębniających je od siebie, są w g...

Pierwszy poruszyciel - natura i relacja do świata

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

PIERWSZY PORUSZYCIEL. JEGO NATURA I RELACJA DO ŚWIATA Pierwszy Poruszyciel: życie czystej myśli, przedmiotem myśli jest on sam - kontemplacja samego siebie, niematerialny [duchowy], światem się nie interesuje. Zasada to Pierwszy Poru...

Platońska teoria czterech cnót

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

Platońska teoria czterech cnót: Każdej części duszy przypisał cnotę. - dusza rozumna - cnota mądrości; - dusza impulsywna - cnota męstwa; - dusza zmysłowa - cnota panowania nad sobą. Dodał czwartą cnotę - sprawiedliwość, miała ona cechy łączące. Teoria ta była punktem wyjścia dla teorii idealnego p...