Historia filozofii starozytnej

note /search

Platon - Fajdros-streszczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1582

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ Platon – „Fajdros” IV, 229C-230A – Sokrates przedstawia swój stosunek do wierzeń religijnych. Z jednej strony lgnie do tych ładnych i miłych, z drugiej – nie może tolerować tych złych i głupich. Akceptuje racjonalistyczne ich interpretacje, sam zaś woli skupić się...

Platon-życiorys i poglądy

 • Politechnika Wrocławska
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3857

Platon Platon (427 - 347 r. p. n. e.) żył w Atenach. Pochodził ze znamienitego rodu, zdobył staranne wychowanie, kształcił ciało i umysł. Był artystą, kształcił swe zdolności poetyckie, malarskie i muzyczne. W wieku dwudziestu lat poznał Sokratesa, z którym przebywał 8 lat, do momentu jego śmierci. ...

Filon z Aleksandrii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1162

Filon z Aleksandrii Jego koncepcja filozofii wynikała z fascynacji myślą grecką przy jednoczesnym mocnym osadzeniu w tradycji judaistycznej religii. Podejmując trud budowania swej wizji świata chciał pokazać, że Pięcioksiąg można pogodzić z rozumem i pogańską

Filozofia epoki hellenistycznej i rzymskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

Filozofia epoki hellenistycznej i rzymskiej etap szkół praktycznych Sceptycy byli bezpośrednimi następcami sofistów. Przez wieki swego istnienia, mimo ewolucji i przeobrażeń, nawiązując do swego twórcy - Pirrona i jego kontynuatorów - zawsze celowali w krytyce poglądów proponowanych przez inne nurt...

Schyłek filozofii starożytnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

Schyłek filozofii starożytnej . Myśl starożytna, coraz obfitsza różnorodnością rozwiązań, zmierzała ku syntezie i podsumowaniu dotychczasowych wysiłków i osiągnięć jakby w perspektywie bliskiego już końca świata antycznego . Zanim je...

Podział teorii państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

TEORIA PAŃSTWA Dobro państwa jest głównym celem. Dzięki temu, że ludzie są różni, może się rozwijać, pełnią oni różne funkcje. Mówił, że z osób jednakowych państwo powstać nie może. Trzeba dać rozwijać się jednostkom indywidualnie, ale tak, by nie przeszkadzało to dobru ogólnemu. Uważał, że władcy...

Anaksagoras - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1806

Wielkie znaczenie w dalszym formowaniu idei boga-absolutu odegrał Anaksagoras . W swojej wizji świata pragnie wytłumaczyć ruch wprowadzając pojęcie nous - umysłu - będącego właśnie jego źródłem: „inne rzeczy mają cząstkę wszystkiego, ale Umys...

Arystoteles - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2898

Arystoteles urodził się w 384 p.n.e. w Stagirze na Półwyspie Chalcydyckim; jego ojciec był nadwornym lekarzem króla macedońskiego. W 367 r. p.n.e. przybył do Aten i wstąpił do Platońskiej Akademii, w której najprawdopodobniej przebywał aż do śmierci Platona, tj. przez dwadzieścia lat. Później opuśc...

Arystoteles i dusza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1141

POGLĄDY ARYSTOTELESA NA TEMAT DUSZY. RÓŻNICE W ODNIESIENIU DO PLATOŃSKICH Różnica: nie jest substancją oderwaną od ciała (dusza i ciało są nierozłączne) Dusza - podstawowy czynnik życia (forma ciała mająca życie w możliwości). Trzy rodzaje duszy: roślinna - forma wegetatywna: zachowanie i przekaz...

Augustyńska teoria poznania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3038

AUGUSTYŃSKA TEORIA POZNANIA Głównym punktem teorii poznania Augustyna była teoria iluminacji. To znaczy umysł ludzki w sposób naturalny ma zdolność poznania tego co wieczne i niezmienne, a ponieważ Bóg jest wieczny i niezmienny, więc umysł może Go poznać przez bezpośrednie zetknięcie. Do szczęści...