Nauka o duszy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o duszy - strona 1 Nauka o duszy - strona 2

Fragment notatki:

Nauka o duszy obok teorii idei jest drugą częścią platońskiego idealizmu. W odniesieniu do duszy Platon wyróżnił trzy funkcje: * funkcja biologiczna, tłumaczył, że dusza warunkuje życie, nie był to pogląd nowy, nowością było to, że dusza została pojęta jako niematerialna. Ten pogląd Platona przejmie tradycja chrześcijańska. * funkcja poznawcza, Łączyła się ona z odpowiedzią na pytanie skąd wiemy o istnieniu świata idei. Platon twierdził, że wiedzę o istnieniu świata idei zawdzięczamy duszy, bowiem dusza nasza kiedyś w tym świecie przebywała, ale zaciążył na niej grzech i za karę została złączona z ciałem. Kiedy dusza odkupi swoje winy będzie mogła na powrót istnieć niezależnie od ciała. motyw odkupienia win - motyw eschatologiczny Wg. Platona dusza przypomina sobie na drodze anamnezy ,pierwotny pobyt w świecie idei. anamneza - przypominanie sobie Tak więc wiedza o świecie idei była wg. Platona wiedzą wrodzoną. Taki pogląd filozoficzny, który zakłada istnienie wiedzy wrodzonej to natywizm wrodzony. Natywizm jest częścią składniową postawy racjonalistycznej. Platon był racjonalistą. * funkcja religijna Jej treścią był pogląd, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Pogląd przejmie tradycja chrześcijańska. Dokonał też Platon podziału duszy na trzy części: a.) dusza rozumna - pierwsza część była to dusza we właściwym tego słowa znaczeniu; b.) dusza impulsywna - inaczej nazywana popędliwą; c.) dusza zmysłowa - pożądliwa. Człowiek to dusza posługująca się ciałem. Możemy mówić o nierównej doskonałości tych dwóch, stanowiących człowieka elementów. Argumenty za przewagą (ważności) duszy nad ciałem: skoro dusza oznacza życie, życie wyklucza śmierć. Jeśli dusza jest życiem, jest nieśmiertelna.
To, co jest początkiem, nie może być końcem. Dusza jest więc nieśmiertelna.
Rzecz ginie od właściwego jej zła. Złem dla duszy rozumnej jest głupota, a nawet głupcy nie giną. Tym bardziej więc świadoma dusza jest nieśmiertelna.
Dualizm duszy i ciała: DUSZA CIAŁO niematerialna
materialna
istnieją razem, ale niezależnie
niezłożona (stanowi jedność)
złożona
źródło prawdy, dobra i wszystkiego co cenne
więzienie I mogiła dla duszy
jest doskonalsza
jest mniej doskonałe
nieśmiertelna
śmiertelne Uzasadnił i rozwinął naukę Heraklita, Anaksagorasa, Sokratesa, orfików i pitagorejczyków. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz