Geologia - strona 2

note /search

Budowa globu ziemskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1981

BUDOWA GLOBU ZIEMSKIEGO Grupy hipotez o powstaniu Ziemi: Układ planetarny powstał z rozkładu mgławic lub słońc Układ planetarny jest związany z inna gwiazdą lub powstał w wyniku zderzenia 2 słońc Układ planetarny powstał z koncentracji materii międzygwiezdnej (gazowej lub stałej) Ziemia postała...

Działalność geologiczna rzek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1652

D ZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA RZEK Masa i prędkość rzeki tworzą energię, która pozwala rzece wykonywać pracę. Praca geologiczna rzeki polega na erodowaniu (niszcząca praca rzeki - żłobienie, niszczenie), transportowaniu i akumulacji osadu (działanie twórcze). Większą część energii rzeki zużywają na tarc...

Zlodowacenia - podział i opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2058

ZLODOWACENIA: I najstarsze zlodowacenie Narwi objęło: Polskę Północno - Wschodnią i prawdopodobnie obszar dzisiejszej strefy brzegowej. II zlodowacenie Sanu sięgnęło po Karpaty (400 m n.p.m.), weszło do Bramy Morawskiej i oparło się o Sudety (pd. Polska) III zlodowacenie Odry ( środkowa Polska) opa...

Wybrzeża

 • Uniwersytet Gdański
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2548

Wybrzeża pierwotne: fluwiogeniczne (ukształtowane przez procesy rzeczne) deltowe - delta Wisły, Nilu, Missisipi, Dunaju, Tygrysu estuariowe - ujscie Sekwany, Tamizy limanowe (jarowe) - wąskie prostopadłe do

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Geologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1414

- podkreslic rzeki tworzace delty  -   a) deltę -Amazonka -Wołga -Nil -Rodan -Dunaj -Niger -Wisła -Missisipi -Leny - huang-he -redy -Łaby   Wymienić Organezy hercynska- Europa : Harz Sudety Masyw Centralny Góry Iberyjskie Azja : Ural Tienszan Ameryka Północna :

Wykład z geologii o tektonice płyt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3857

Głównym tematem poruszonym w tym materiale jest litosferycznych. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: założenia teorii tektoniki płyt litosferycznych, mechanizmy ruchu płyt litosfery, pióropusze płaszcza i plamy gorąca, geneza grzbietów śródoceanicznych (ryftogeneza). W notatce znajdu...

Wykład z geologii o aktywności wiatru

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3745

Głównym tematem poruszonym w tym materiale jest geologiczna aktywność wiatru. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: obszary geologicznej aktywności wiatru, mechanizmy transportu eolicznego i jego skutki, erozja eoliczna i jej skutki, deflacja,

Wykład z geologii o krasie powierzchniowym i podziemnym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3143

Głównym tematem poruszonym w tym materiale jest zjawisko krasu. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: formy krasu powierzchniowego, formy krasu podziemnego, utwory (osady) jaskiniowe, allochtoniczne utwory jaskiniowe, atochtoniczne utwory jaskiniowe. Ponadto w notatce zostały przedstaw...

Wykład z geologii o metasomatyzmie oraz ultrametamorfizmie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3353

Głównym tematem poruszonym w tym materiale jest metasomatoza i ultrametamorfizm. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: najważniejsze procesy metasomatyczne, co wchodzi w skład metasomatozy, ultrametamorfizm i jego produkty, stadia ultrametamorfizmu. Ponadto w notatce zostały przedstawi...

Wykład z geologii o pionowych ruchach litosfery

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4011

Głównym tematem poruszonym w tym materaile są pionowe ruchy listosfery. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: skutki pionowych ruchów litosfery i dowody na ich istnienie, zaminy zasięgu morza, niezgodność erozyjna, niezgodność kątowa, niezgodność przekraczająca, panakordancja, przyczyn...