Geologia - strona 3

note /search

Wykład z geologii o deformacjach tektonicznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 7959

Głównym tematem poruszonym w tym materaile są deformacje tektoniczne. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: rodzaje ciągłych deformacji tektonicznych, klasyfikacja fałdów, rodzaje uskoków. Ponadto w notatce zostały przedstawione definicje następujących pojęć: antyklina, budinaż, cios, ...

Wykład z geologii o strefach akrecji i subdukcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 8547

Przedmiot prowadził dr Andrzej Krawczyk. Materiał składa się z 2 stron zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące kwestie: strefy akrecji i zachodzące w nich procesy, strefy subdukcji i zachodzące w nich procesy. Ponadto w ...

Wykład z geologii o trzęsieniach Ziemii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1932

Dotyczy ona przedmiotu geologia, który prowadził dr Andrzej Krawczyk. Tematem tejże notatki są trzęsienia ziemi. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: fale sejsmiczne i ich rejestracja, skale intensywności trzęsień ziemi, skala Mercalliego, skala Richtera, geneza tektonicznych trzęsień...

Wykład z geologii o wietrzeniu fizycznym i chemicznym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3682

Dotyczy ona przedmiotu geologia, który prowadził dr Andrzej Krawczyk. Tematem tejże notatki jest wietrzenie. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: czynniki wietrzenia fizycznego i ich rola w destrukcji skał, insolacja, zamróz, działalność organizmów żywych, procesy wietrzenia chemiczne...

Wykład z geologii o magmie i jej właściwościach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4424

Tematem poruszonym w tejże notatce była magma. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: magma i jej najważniejsze właściwości, rodzaje magm pierwotnych i warunki jej powstawania, częściowe przetapianie skał, przyczyny wznoszenia się magm, mechanizmy dyferencjacji magmy, krystalizacja frak...

Wykład z geologii o metamorfizmie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2219

Tematem poruszonym w tejże notatce był metamorfizm. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: główne czynniki metamorfizmu i ich rola w przeobrażeniu skał, metamorfizm kontraktowy, metamorfizm dyslokacyjny, strefy metamorfizmu regionanego i powstające w nich skały (opis i rysunek), strefa ...

Wykład z geologii o erozji recznej, dolinach rzecznych oraz osadach rz...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5460

Tematem poruszonym w tejże notatce była erozja. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: erozja denna i jej skutki, erozja boczna i jej skutki, erozja wsteczna i jej skutki, osady rzeczne, osady korytowe, osady pozakorytowe, osady stożków napływowych, osady deltowe, cechy dolin rzecznych,...

Wykład z geologii o wodach gruntowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1309

Tematem poruszonym w tejże notatce były wody gruntowe. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: zwierciadło wód gruntowych i jego wahania, naturalne wypływy wód gruntowych, źródła juweniczne, źródła warstwowe, źródła uskokowe, źródła dolinne, źródła szczelinowe, źródła krasowe. W notatce ...

Wykład z geologii o wulkanach oraz erupcjach wulkanicznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2373

Tematem poruszonym w tejże notatce były wulkany. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: produkty erupcji wulkanicznych, lawa, materiały piroklastyczne, gazy wulkaniczne, odmiany erupcji wulkanicznych, erupcje centralne, erupcje linijne, erupcje arealne, rodzaje wulkanów, wulkany lawowe,...

Wykład z geologii o baganch i torfowiskach oraz geologicznej działalnś...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2338

Jej głównym tematem były bagna i torfowiska. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: powstawanie węgla, torfowiska, geologiczna działalność jezior, antracyt, ewaporaty, humus, liptobiolit, sapropel, torf, torfowisko niskie, torfowisko wysokie, węgiel, węgiel brunatny, węgiel kamienny Ba...