Termodynamika molekularna - strona 2

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady6

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 19 Wykład 6 5.11.2009 1. Wątpliwość (wyrażona przez znak zapytania) wynika stąd, że energia swobodna wyliczona ze wzoru ? VN Z = 3N Λ nie jest funkcją ekstensywną. Rzeczywiście funkcja F = -kTlnZ = -kTNlnV + 3kTNlnΛ (?) nie jest ekste...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady7

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 24 Wykład 7 19.11.2009 0. Na wstępie mamy rozwiązać dwa problemy, które zostały postawione parę tygodni temu. A mianowicie: 1.1. Udowodnić równość TdS = ∑ ε i dPi 1.2. Wyjaśnić, dlaczego statystyka Boltzmanna nie mo e być zastosowana dla ...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady12

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 28 Wykład 8 27.11.2009 1. Symulacje komputerowe - metody dynamiki molekularnej i Monte Carlo. Rozwój technik komputerowych sprawił, że właściwości makroskopowe mogą być bezp...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 32 Wykład 9 4.12.2009 1. Uogólniona funkcja podziału van der Waalsa. Uogólniona funkcja podziału van der Waalsa została zaproponowana niemal sto lat po pojawieniu się równania van der Waalsa. Stanowiła próbę zrozumienia tego równania na ś...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady11

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 1 Wykład 1. 8.10.2010 1. Plan wykładów: A. Wiadomości wstępne, regulamin, itp. B. Jeszcze raz o II Zasadzie i entropii. C. Podstawy termodynamiki statystycznej. D. Teorie roztworów. E. Zagadnienia praktyczne związane z obliczeniami mode...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady14

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 36 Wykład 10 10.12.2010 1. Wyprowadzenie równania van der Waalsa. Uwaga! Założenia będą się pojawiać w trakcie narracji. Będą zapisywane kursywą. Rozważmy wartość funkcji Q(T=∞). a) U p...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady13

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 41 Wykład 11 17.12.2010 1. Równania stanu w teorii siatkowej. Wyrażenie na konfiguracyjną funkcję podziału [ ] Q = ∑ g ( Ei ) ∏ v Ni i ( Ei ) exp(− Ei / kT ) f i prowadzi do r...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady15

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 252

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 43 Wykład 12 7.01.2011 1. Parametry strukturalne sieci i cząsteczek. Teoria siatkowa posługuje się Rys. 1. Cząsteczka 3-segmentowa na płaskiej charakterystycznymi dla siebie parametrami. Są sieci o liczbie koordynacyjnej z = 4, r = 3,...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady16

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 49 Wykład 13 14.01.2011 1. Roztwór regularny i roztwory rzeczywiste. Naturalnym kolejnym etapem jest roztwór regularny, w którym odchylenia od doskonałości mają charakter entalpowy i wynikają z niezerowych energii wymiany. Uwzględnienie z...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady17

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 8 Wykład 3 22.10.2010 1. Jakie jest prawdopodobieństwo zaistnienia stanu nierównowagowego, tj. nie charakteryzującego się maksymalnym prawdopodobieństwem? W sensie matematycznym jest to pytanie o "