Termodynamika molekularna

note /search

Statystyka Fermiego-Diraca a statystyka Boltzmanna-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

Dlaczego statystyka Fermiego-Diraca nie jest równoważna statystyce Boltzmanna? Przypomnijmy, że W pełni klasycznym liczeniu funkcji podziału (tzn. przy założeniu rozróżnialności cząsteczek), otrzymujemy wynik ewidentnie błędny. Pomysł Boltzmanna polega na podzieleniu klasycznej funkcji podziału ...

Termodynamika molekularna-pytania, opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 868

Cel i metodologia termodynamiki klasycznej i statystycznej. Celem zarówno termodynamiki klasycznej jak i statystycznej jest jak najlepszy opis zjawisk występujących w przyrodzie, jednak użyte metody są różne. Termodynamika klasyczna opiera się na z góry przyjętych zasadach - aksjomatach i nie uwzgl...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 1 Wykład 1. 2.10.2009 1. Plan wykładów: A. Wiadomości wstępne, regulamin, itp. B. Jeszcze raz o II Zasadzie i entropii. C. Podstawy termodynamiki statystycznej. D. Teorie roztworów. E. Zagadnienia praktyczne związane z obliczeniami mode...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady2

 • Politechnika Warszawska
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 37 Wykład 10 11.12.2009 1. Równania stanu w teorii siatkowej. Równanie [ ] Q = ∑ g ( Ei ) ∏ v Ni i ( Ei ) exp(− Ei / kT ) f i prowadzi do równania stanu jedynie wtedy, kiedy w...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady3

 • Politechnika Warszawska
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 42 Wykład 11 18.12.2008 1. Roztwór doskonały w świetle teorii siatkowej. Zakładamy: 1) Zerowanie energii wymiany. 2) Jednakowy kształt cząsteczek różnego rodzaju (każda z nich zajmuje ...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady5

 • Politechnika Warszawska
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 47 Wykład 12 8.01.2010 Modele sztywnej sieci – c.d. 1. Wyznaczenie równowagowej konfiguracji w przybliżeniu Bragga-Williamsa. Spośród zqi zewnętrznych kontaktów cząsteczki i, średnio będzie zNkqk/zΣqjNj kontaktów typu Nik. W ogólnym zatem...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady4

 • Politechnika Warszawska
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 52 Wykład 13 15.01.2010 1. Opis równowag fazowych. Typy równowag: - ciecz - para, - ciecz - ciało stałe, - ciecz - ciecz. 2. Równowaga ciecz - para. Dla czystej substancji związek pomiędzy ciśnieniem a temperaturą (krzywa parowania). ...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady8

 • Politechnika Warszawska
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 11 Wykład 4 23.10.2009 1. Trudności w bezpośrednim zastosowaniu zespołu mikrokanonicznego - niemożność obliczenia liczby stanów przy stałej energii sprawia, że zespół mikrokanoniczny nie jest używany do liczenia funkcji termodynamicznych. ...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady9

 • Politechnika Warszawska
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 15 Wykład 5 30.10.2009 1. Warto podkreślić szczególne znaczenie funkcji podziału. Jak się niebawem okaże, jest to funkcja, która umożliwia praktyczne przejście od właściwości mikroskopowych do opisu makroświata. Za jej pomocą można oblicza...