Wytrzymałość materiałów - strona 8

note /search

Ćwiczenia statyka 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Ćwiczenia statyka 2 - 6 - Zadanie 7 Na rysunku 7 przedstawiono dwa ciała o danych ciężarach G 1 i G 2 zawieszone na trzech cięgnach. Cięgno AB w położeniu równowagi tworzy z osią x kąt α AB . Okr...

Ćwiczenia statyka 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1204

Ćwiczenia statyka 3 - 10 - Zadanie 9 Nieważka rama płaska została zamocowana na stałej podporze przegubowej w punkcie A i podporze przegubowej przesuwnej w punkcie B . Obciążenie zewnętrzne ramy stanowi siła P zgodnie z rysunkiem 9. Obliczyć reak...

Ćwiczenia statyka 4

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Ćwiczenia statyka 4 - 15 - Zadanie 13 Do tarczy hamulca taśmowego przyłożony jest moment M. Jaką siłę P należy przyłożyć do końca dzwigni AC tego hamulca (rys.13), aby utrzymać w uwnowadze tarczę hamulca. Do obliczeń przyjąć następujące dane: M = ...

Wytrzymałość - ćwiczenia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

Ćwiczenia Wytrzymałość 5 - 20 - Zadanie 18 Stalowy pręt o zmiennej skokowo średnicy i wymiarach jak na rysunku 18 umieszczono bez luzu i wcisku pomiędzy dwoma prostopadłymi do osi pręta, nieskończenie sztywnymi podporami. Pręt podgrzano równomiernie na całej długości o Δt = 80 0 C. Obliczyć napręż...

Wytrzymałość - ćwiczenia 6

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Ćwiczenia wytrzymałość 6 - 24 - Zadanie 22 Dla ramy, której schemat przedstawiono na rys.22, sporządzić wykresy: siły tnącej, siły normalnej i momentu gnącego. Rama składa się z odcinka prostego AC = a i łuku o promieniu R = a . Dane: a = 1,1 m, P = 138 N, α = 48 0 , α B = 60 0 . y P α A C a R α ...

Wytrzymałość - ćwiczenia 7

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379

Ćwiczenia wytrzymałość 7 - 31 - Zadanie 25 Dla belki jednostronnie utwierdzonej obciążonej siłą skupioną P (rys.25), określić ugięcie w miejscu przyłożenia siły P . Moment bezwładności pola przekroju J y = const.

Mimośrodowe rozciąganie - sformułowanie zagadnienia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1554

MIMOŚRODOWE ROZCIĄGANIE 1  1. SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA MIMOŚRODOWEGO ROZCIĄGANIA  Definicja:  Mimośrodowe rozciąganie to taki przypadek wytrzymałościowy, w którym obciążenie  zewnętrzne redukuje się w przekroju poprzecznym pręta do wypadkowej, prostopadłej do  przekroju, zgodnie skierowanej z jego...

Mimośrodowe rozciąganie - ćwiczenia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Adam Zaborski – mimo rodowe rozci ganie, zadania do samodzielnego rozwi zania    Mimo rodowe rozci ganie  Bryła napr e  normalnych  Jest to bryła zawarta mi dzy płaszczyzn  przekroju poprzecznego i płaszczyzn  utworzon   przez ko ce wektorów napr e  normalnych. Rzut jej 

Mimośrodowe rozciąganie - przykład

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

MIMOŚRODOWE ROZCIĄGANIE - przykład 1    ZADANIE:    Wyznaczyć wymiar „a” przekroju mimośrodowo rozciąganego siłą P=300 kN. Wyznaczyć i  narysować oś obojętną, rdzeń przekroju i bryłę naprężeń.                              1.  ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ...

Mimośrodowe rozciąganie - zadania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2016

ZADANIA KONTROLNE Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW  MIMOŚRODOWE ROZCIĄGANIE  1. Narysować rdzeń przekroju, oś obojętną i bryłę naprężeń w przekroju mimośrodowo ściskanym  siłą P=600 kN                        2. Narysować rdzeń przekroju ...