Ćwiczenia statyka 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia statyka 4 - strona 1 Ćwiczenia statyka 4 - strona 2 Ćwiczenia statyka 4 - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia statyka 4 - 15 - Zadanie 13 Do tarczy hamulca taśmowego przyłożony jest moment M. Jaką siłę P należy przyłożyć do końca dzwigni AC tego hamulca (rys.13), aby utrzymać w uwnowadze tarczę hamulca. Do obliczeń przyjąć następujące dane: M = 10Nm, R = 15cm, a = 1m, b = 20cm, α = 20 0 , β = 32 0. Współczynnik tarcia ślizgowego taśmy o tarczę hamulca wynosi μ = 0,23.
M 90 0 - β 90 0 B C x A b α a P Rys.13 Rozwiązanie Równowaga dzwigni AC (rys.13a)
y R A R B A B C x b α a P Rys.13a
Soma momentów sil względem punktu A równa się zero
Moment od siły R A względem A równa się zero
Wartość momentu od siły R B względem A równa się r B R B sinα RB = bR B sin90 0 =bR B (rys.13b)
R B α RB = 90 0 A r B B x b Rys.13b Wartość momentu od siły P względem A równa się r A P sinα P = aPsin(270 0 +α)= -Pacosα (rys.13c)
α P = 270 0 + α r

(…)

….
Zadanie 15
Wyznaczyć współrzędne środka ciężkości powierzchni wycinka koła o promieniu R = 10cm
i kącie środkowym 2α = 680 (rys.15).
x A
R α 0 y
α
B Rys.15
Rozwiązanie - 18 -
y
y R A
A Rd*
B B
* yS S
0 x dA
α
d*
xS
0 x
Rys.15a Rys.15b
Pole elementarnego trójkąta 0AB Połażenie środka ciężkości elementarnego trójkąta 0AB jest w punkcie S w 1/3 wysokości od podstawy AB stąd 0S =2R/3
Momenty statyczne względem osi x, y trójkąta 0AB
(a)
(b)
Momenty statyczne względem osi x, y oraz pole analizowanej powierzchni Położenie środka ciężkości określamy z wzorów wyprowadzonych w książce Statyka i Wytrzymałość Materiałów strona 130 wzór (7.25) autot Jan Misiak.
Zadanie 16 - 19 -
Wyznaczyć położenie środka ciężkości figury płaskiej podanej na rysunku 16.
y
R C
*
0 x Rys.16
Rozwiązanie
Aby to zadanie rozwiązać wykorzystujemy rysunek 15b, oraz wzory na (a) i ((b) zadania15
(c)
Zadanie 17
Znależć położenie środka ciężkości figury płaskiej pokazanej na rysunku 17. Dane prostokąta a = 39cm, h = 22 cm, promień otworu R = 6 cm. y a
R
h
x Rys.17

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz