Wytrzymałość - ćwiczenia 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytrzymałość - ćwiczenia 7 - strona 1 Wytrzymałość - ćwiczenia 7 - strona 2 Wytrzymałość - ćwiczenia 7 - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia wytrzymałość 7 - 31 -
Zadanie 25 Dla belki jednostronnie utwierdzonej obciążonej siłą skupioną P (rys.25), określić ugięcie
w miejscu przyłożenia siły P . Moment bezwładności pola przekroju J y = const. moduł Younga E = const. długość belki l , y - główna centralna oś pola przekroju belki.
z a - a z a P A B x y a l Rys.25
Rozwi ązanie z T P w B ' M x w B A N 0 B w x A B x l - x x Rys.25a
, (a)
Warunki brzegowe:
x = 0, w ' = 0 stąd C = 0; x = 0, w = 0 stąd D = 0 ostatecznie z (a)
dla x = l (b)
Zadanie 26 Dla belki jednostronnie utwierdzonej obciążonej momentem gnącym M jak na rysunku 26,
wyznaczyć ugięcie w miejscu przyłożenia momentu M . Moment bezwładności pola przekroju belki J y = const., moduł Younga E = const. Długość belki wynosi l, y - główna centralna oś pola przekroju belki.
z M a-a z a A x y a B l Rozwiązanie

(…)

… sił wewnętrznych i momentu gnącego (rys.27c)
A N = 0 B
A B
M
A B Rys.27c
Zadanie 28
Belka o przekroju poprzecznym w kształcie symetrycznego dwuteownika (rys.28),
jest poddana działaniu siły tnącej T = 120 kN. Belka jest zbudowana z trzech płaskowników.
Płaskowniki są połączone ciągłą obustronną spoiną wzdłuż belki (rys.28a).
Określić wysokość spoiny a, uwzględniając tylko naprężenia od siły tnącej…
… centralnej y
Jy jest momentem bezwładności całego pola przekroju względem osi y
(f)
Siła która istniałaby w miejscu styku między pasem i półką przy długości styku równym jedności (rys.28b)
wynosi: z N x N/2
τ τSP
y a
1 mm
dS Rys.28b
Siła ta wywołuje naprężenia w spoinach łączących pas ze środnikiem
(g)
ostatecznie
Zadanie 29 Wyznaczyć wartości sił w prętach kratownicy, pokazanej na rysunku 29…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz