Sprawozdawczość finansowa - strona 2

note /search

Dostawy i usługi - wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1253

WYKŁAD 8 Dostawy i usługi Wartość zużytych materiałów i energii (+) wartość usług obcych (+) zapas materiałów, towarów, produktów na koniec okresu) (-) zapas materiałów, towarów na początek okresu (+) wartość sprzedanych towarów, materiałów (-) zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec o...

Badanie sprawozdań finansowych- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1449

WYKŁAD 11 Badanie sprawozdań finansowych Obowiązkowi poddawanie rocznego sprawozdania finansowego badaniu podlegają określone w art. 64 UoR podmioty. Celem badania jest wyrażenie pisemnej opinii ( oraz sporządzenie raportu) o tym, czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo, czy rzetel...

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - wykład 13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1183

WYKŁAD 13 Egzamin „0” test jednokrotnego wyboru bez punktów ujemnych w ramach testu będą zadania- bardzo proste 40 min zaczynamy o 8.00 wyniki czwartek na egzaminie nie będzie wykładu 13, badań sprawozdań finansowych, publikowanie, zestawienia zmian w kapitale własnych oraz sprawozdania z dzi...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 4081
Wyświetleń: 5145

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych obowiązuje zasada prymaty faktów dokonanych nad ujmowaniem zdarzeń mających miejsce w przyszłości nadrzędności treści merytorycznej nad formą ujmowania wyłącznie zdarzeń udokumentowanych formalno-prawnie Badanie i ogłaszanie rocznych jednostkowych sprawoz...

Wykład - Sprawozdawczość finansowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1428

Sprawozdawczość finansowa Dr Iwona Kumor Wykład 2 PASYWA w bilansie umieszcza się w określonej kolejności, a mianowicie wg terminu ich zapadalności zaczynając od tych najbardziej oddalonym momencie ich zapadalności i kończąc na tych, które w istocie są zapadłe lub mogą w każdej chwili zapaść (od ...

Wykład - sprawozdanie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

Sprawozdawczość finansowa Dr Iwona Kumor Wykład 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Muszą one być planowane. Przy sporządzaniu bierze się pod uwagę zeszłe sprawozdania. Potrzeba trzech lat aby powiedzieć coś o firmie. Sprawozdania te podlegają rewizji finansowej (robią to biegli). 1stycznia 95 roku weszła ...

Wykład - wycena aktywów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 763

Sprawozdawczość finansowa Dr Iwona Kumor Wykład 3 WYCENA AKTYWÓW Składniki aktywów prezentowane są na lewej stronie bilansu wg ściśle określonej kolejności, a mianowicie od aktywów niepłynnych poczynając, rzeczowy majątek trwały, grunty, budynki, budowle a na aktywach o najwyższym stopniu płynnoś...

Wykład - tarcza podatkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Sprawozdawczość finansowa Dr Iwona Kumor Wykład 7 Tarcza podatkowa - w firmach odsetki są kosztem uzyskania dochodu . W przypadku więc gdy dochód do opodatkowania jest nie mniejszy niż kwota odsetek , ich koszt będzie w istocie mniejszy , równy 1 minus stopa podatku dochodowego ; aktualnie podate...

Wykład - analiza wskaźnikowa bilansu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Sprawozdawczość finansowa Dr Iwona Kumor Wykład 6 ANALIZA WSKAŹNIKOWA BILANSU Wskaźnik wykorzystania zasobów 1. Sprzedaż / gotówka 2. Sprzedaż / kapitał obrotowy 3. Sprzedaż / majątek trwały 4. Sprzedaż / aktywa 5. Sprzedaż / zapasy 6. Sprzedaż / należności Miary pozycji rynkowej P/E= cena rynk...

Wykład - system podatkowy przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

Sprawozdawczość finansowa Dr Iwona Kumor Wykład 9 SYSTEM PODATKOWY PRZEDSIĘBIORSTW . PODATEK DOCHODOWY. Podatek dochodowy. Konstytucja nakazuje aby podatki były nakładane wyłącznie ustawą . Ogólne zasady systemu podatkowego reguluje ustawa z 1997 roku („