Wykład - system podatkowy przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - system podatkowy przedsiębiorstw - strona 1 Wykład - system podatkowy przedsiębiorstw - strona 2 Wykład - system podatkowy przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość finansowa
Dr Iwona Kumor
Wykład 9
SYSTEM PODATKOWY PRZEDSIĘBIORSTW . PODATEK DOCHODOWY. Podatek dochodowy. Konstytucja nakazuje aby podatki były nakładane wyłącznie ustawą . Ogólne zasady systemu podatkowego reguluje ustawa z 1997 roku („ordynacja podatkowa”)
Każdy z podstawowych podatków jest regulowany odrębną ustawą ( poza VAT i akcyzą , które występują w jednej )razem 10 ustaw , czyli 11 tytułów podatkowych i oprócz tego sprawy podatkowe występują w innych niepodatkowych ustawach , np. przyznawanych podatkiem przywileje i w umowach międzynarodowych , a w szczególności w ponad 60 dwustronnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania . Podatnicy jeśli mają siedzibę lub zarząd na terenie RP , czy też miejsce zamieszkania lub pobyt czasowy w roku podatkowym trwa dłużej niż 183 dni na terenie RP „ podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów lub miejsce ich osiągania” .
Jest to tzw. NIEOGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY .
Ci podatnicy , którzy nie mają miejsca zamieszkania (lub pobytu dłuższego niż 183dni ) na terytorium RP „podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia”. Ci , którzy nie mają siedziby lub zarządu na terenie RP „podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów , które osiągają na terytorium” jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy .
Podatki dzieli się na dwie grupy
podatki bezpośrednie (obliczane od indywidualnego dochodu , przychodu lub majątku )
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
podatki pośrednie ( wliczane w cenę towaru lub usługi , ich płatnikiem jest sprzedawca , ale faktycznie obciążają one ostatniego nabywcę podatek od towarów i usług (VAT)
podatek akcyzowy
Podatek jest świadczeniem nakładanym ustawą nie stanowiącym ekwiwalentu za jakiekolwiek określone usługi :
publicznoprawnym
pieniężnym
przymusowym
bezzwrotnym
Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy , chyba że podatnik wybrał inny 12-to miesięczny okres i zawiadomił o tym Urząd Skarbowy. W terminie 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego lub od dnia rozpoczęcia działalności . Dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane w zależności od formy prawnej i skali działalności . Podstawowe znaczenie ma podatek dochodowy od osób prawnych CIT . Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód , a nie zysk brutto
Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów (tak jak je definiują przepisy podatkowe , a nie przepisy ustawy o rachunkowości ) nad kosztami ( tak jak je definiują przepisy ustawy o rachunkowości ) ich uzyskania ( czyli chodzi wyłącznie o koszty , które przyczyniły się do powstania przychodu ) osiągnięta w roku podatkowym .

(…)

… i opłaty) w toku normalnej , regularnej działalności gospodarczej i jest jej ujemny skutek finansowy . Jeśli powstaje zużycie lub wykorzystanie składu majątkowego lub wydatek poza normalną regularną działalnością jako zdarzenie niepowtarzalne , losowe to skutki finansowe są stratami nadzwyczajnymi a nie kosztami . W ujęciu kosztów obowiązuje oczywiście zasada memoriałowa : do danego roku obrotowego należy…
… wyliczania zysku bilansowego . liczne pozycje kosztów i strat nadzwyczajnych nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu podatkowego
niektóre źródła dochodów są wolne od opodatkowania , a z dochodu podlegającego opodatkowania można odliczyć określone wydatki niektóre przychody uznane są za osiągnięte a koszty uznane za poniesione w innym momencie wg ustawy o rachunkowości i w innym momencie wg przepisów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz