PINOP 3 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 3 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Jeśli podatnik nie uzyskał żadnych dochodów, nie składa zeznania podatkowego
Jeśli poza dochodami uzyskanymi za granicą podatnik osiągnął także dochód w Polsce zobowiązany jest rozliczyć dochody w Polsce Dochody z zagranicy należy uwzględnić przy ustalaniu ST. Podatkowej wg której obliczony będzie podatek od dochodów uzyskanych w Poslce
Rozlicza się je następująco:
Sumuje się dochody krajowe i zagraniczne po przeliczeniu na złote
Odlicza się koszty uzyskania przychodów wg przepisów obowiązujących w Polsce
Uwzględnia się ewentualne odliczenia od dochodu
Od sumy dochodów po ewentualnych odliczeniach ustala się podatek wg polskich przepisów
Ustala się stopę procentową wg następującej formuły:
suma procentowa =( podatek ustalony od sumy dochodów wg polskich przepisów x100% )/( suma dochodów krajowych i zagranicznych)
Wg tej stopy ustala się podatek od dochodów osiągniętych wyłącznie w Polsce
Podejmując decyzję o pracy zarobkowej w innym kraju należy przeanalizować konstrukcję obowiązującego w danym kraju podatku ze względu na reguły ustalania dochodu do opodatkowania i należy sprawdzić czy Polska podpisała z tym krajem umowę o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu i jaką metodę rozliczenia z podatku przyjęto w tej umowie. 8. Dochód osób prawnych a zysk brutto Dochód jest wielkością kalkulacyjną, potrzebną do ustalenia podatku dochodowego.Zasady ustalania dochodu jako przedmiotu podatku i wysokości podstawy do opodatkowania zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zysk jest kategorią ekonomiczną wynikającą z ustawy o rachunkowości i źródłem zapłaty podatku.
Ustalając wysokość dochodu uwzględnia się inny zakres przychodów i kosztów niż w przypadku ustalania zysku brutto.
Nie wszystkie przychody są przychodami podatkowymi
Przy ustalaniu dochodów nie uwzględnia się salda strat i zysków nadzwyczajnych, a przy zysku brutto salda te mają istotny wpływ na jego wielkość
Dochód może być zmniejszony o ulgi pośrednie
Różnice mogą wynikać z odmiennych reguł naliczania amortyzacji w bilansie podatkowym i rachunkowym.
Nie należy utożsamiać dochodu z zyskiem brutto. Jeżeki zakres przychodów i kosztów działalności przy ustalaniu zysku brutto będzie taki sam, jak przychodów i kosztów uzyskania przy określaniu dochodu oraz będą zastosowane jednakowe reguły naliczania amortyzacji i nie wystąpi ryzyko strat ani zysków nadzwyczajnych oraz odliczenia z tyt ulg pośrednich, Z=D. Jeżeli zakres przychodów przy ustalaniu Zb będzie większy, niż przy ustalaniu dochodu, koszty działalności będą równe kosztom uzyskania przychodów, nie będzie ulg i róznic w amortyzacji, ani strat i zysków nadzwyczajnych, ZD.

(…)

… amortyzacji (40%) to 20k euro
inne możliwości (czasami na pograniczu legalności) : wydatki na zakup produktów/usług od podmiotów powiązanych kapitałowo/personalnie, wydatki na usługi doradcze, księgowe, badania, zarządzanie, marketing, reklama, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne itd.
b) strategia polegająca na odroczeniu kosztów uzyskania przychodów
Czasami przedsiębiorcom bardziej opłaca się przesunąć…
… finansowania spółki przez podmioty powiązane z nią kapitałowo (tzw. cienka kapitalizacja)
- nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odsetek płaconych przez spółkę od zaciągniętych kredytów/pożyczek od jej udziałowca/akcjonariusza posiadającego nie mniej niż 25% udziałów/akcji, jeśli zadłużenie spółki wobec tych udziałowców/akcjonariuszy osiągnie łącznie 3x wartość kapitału zakładowego spółki - w części…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz