Wykład - analiza wskaźnikowa bilansu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - analiza wskaźnikowa bilansu - strona 1 Wykład - analiza wskaźnikowa bilansu - strona 2 Wykład - analiza wskaźnikowa bilansu - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość finansowa
Dr Iwona Kumor
Wykład 6
ANALIZA WSKAŹNIKOWA BILANSU Wskaźnik wykorzystania zasobów 1. Sprzedaż / gotówka 2. Sprzedaż / kapitał obrotowy 3. Sprzedaż / majątek trwały 4. Sprzedaż / aktywa 5. Sprzedaż / zapasy
6. Sprzedaż / należności
Miary pozycji rynkowej P/E= cena rynkowa / zysk z akcji EPS= zysk na akcji P/BV= cena / wartość księgowa akcji Źródła informacji do analizy bilans rachunek wyników przepływy pieniężne noty objaśniające do sprawozdań finansowych publikacja wyniku kapitałowego Niezależnie od potrzeb użytkownika , ocena sytuacji wymaga poznania wszystkich kategorii wskaźników . Jakiekolwiek odchylenia od normy ogólnej lub branżowej wymagają wyjaśnienia przyczyn . Wskaźniki mają wyłącznie walor porównawczy , muszą więc być prezentowane w kontekście branżowym lub czasowym . Źródła informacji przesądzają o jakości informacyjnej wskaźników . Potwierdzenie jakości informacji zawartej w sprawozdaniach są oficjalne raporty renomowanych firm audytorskich , oczywistość istnienia odpowiedzialności karnej zarządu za niepełne lub fałszywe informacje i przeświadczenia ,że nie istnieje informacja , której ustawa nie nakazuje objąć sprawozdaniem finansowym , a jeśli taka informacja istnieje to , że jest uwzględniona w analizie . Akceptacja wyników analizy wymaga dostępu do aktualnych raportów globalnych , wszechstronnych i całościowych typu DUE DILIGENCE . STRUKTURA KAPITAŁU , DŹWIGNIA FINANSOWA I TARCZA PODATKOWA Analiza struktury kapitału dotyczy źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa poczynając od środków wniesionych przez właścicieli - udziałowców , które mają długoterminowy charakter , a kończąc na funduszach bieżących , które są tylko przejściowe , a tym samym bardziej ryzykowne . Źródła tych funduszy są liczne i różnorodne . W istocie jednak wybór można sprowadzić do alternatywnych : dług albo fundusze własne . DŁUG- powstaje na podstawie umowy, która zwykle przewiduje spłatę przyznawanych środków w bliższej lub dalszej przyszłości i jako procent cenę.
Fundusze własne - z kolei to zaangażowanie właścicieli - udziałowców na cały czas istnienia firmy i jej ewidencję . Fundusze własne są więc podstawowym kapitałem ryzyka . Z punktu widzenia stabilności firmy i jej zdolności do sprostania wystawieniu się na ryzyko niewypłacalności , kapitał ten pozostaje zainwestowany również w niesprzyjających czasach . Alternatywne dostępne źródła funduszy pociągają za sobą różne stopnie ryzyka . Relacja długu i funduszy własnych w znacznym stopniu określa zdolność firmy do wypełniania zobowiązań w okresach niskich wpływów . Właściwa kompozycja struktury kapitałowej to zapewnienie wystarczającej ilości długu , aby zwiększyć zwrot z funduszy własnych przez wykorzystanie środków w projektach przynoszących więcej niż koszty kredytów potrzebnych do ich realizacji , a z drugiej strony nie narazić firmy w okresie niskich wpływów na niewypłacalność . Odsetki muszą być zapłacone niezależnie od okoliczności .


(…)

….
Odsetki i opłaty związane z długiem są jego kosztem explicite , policzenie tych kosztów długu jest proste . Zwykle odsetki płatne są w okresie zadłużenia , na końcu okresu lub potrącane z góry z kapitału (dyskonto).
W firmach odsetki są kosztem uzyskania dochodu . W przypadku więc gdy dochód do opodatkowania jest nie mniejszy niż kwota odsetek , ich koszty będą w istocie mniejsze, równy 1 minus stopa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz