Rachunkowość zarządcza - strona 4

Rachunkowość zarządcza- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 966

20.05.2013 Wykład 4 Przykład 1 Wykorzystując dotychczasowe dane o przedsiębiorstwie sporządzić budżet przepływów pieniężnych. Dodatkowe założenia: Wpływ ze sprzedaży produkcji są następujące: 50% sprzedaży danego miesiąca to sprzedaż gotówkowa; 30% wartości sprzedaży danego miesiąca otrzymamy...

Rachunkowość zarządcza- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Jolanta Rówińska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 742

Rachunkowość zarządcza dr Małgorzata Rówińska Wykład 2 KOSZT PELNY- jest ustalany na bazie wszystkich kosztów produkcyjnych DO KOSZTÓW WYTWORZENIA NIE ZALICZAMY: - będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i ...

Rachunkowość zarządcza- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Jolanta Rówińska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 945

Rachunkowość zarządcza dr Małgorzata Rówińska Wykład 5 Przykład liczbowy Przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje 1200 szt Behawioralny rachunek zysków i strat był następujący: - przychody ze sprzedaży 18000 - koszty zmienne - 900...

Analiza wrażliwości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Jolanta Rówińska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 854

Rachunkowość zarządcza dr Małgorzata Rówińska Wykład 6 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI Bada jak wrażliwy jest wynik finansowy - przeprowadzana jest w celu badania siły oddziaływania różnych czynników (kosztów, ceny) na poziom rentowności - ok...

Marża bezpieczeństwa drugiego rodzaju- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1820

WYKŁAD 2 Marża bezpieczeństwa drugiego rodzaju Marża bezpieczeństwa drugiego rodzaju to względna marża bezpieczeństwa wyznaczana dla optymalnej propozycji planu sprzedaży. To względna nadwyżka globalnej marży pokrycia w optymalnej wielkości sprzedaży nad kosztami stałymi . optymalna wielkość sprze...

Rachunkowość zarządcza - dr Bielawski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Bielawski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 777
Wyświetleń: 7406

Rachunkowość zarządcza - zadania i rozwiązania. Przedmiot prowadzony przez dr Pawła Bielawskiego. Zadania, których wymaga dr Paweł Bielawski. Przykładowe pytania i zagadnienia: kapitał obrotowy, gospodarka zapasami, Średnia długość cyklu środków obrotowych, koszty bezpośrednie na jednostkę (materia...

Rachunkowość zarządcza- wykład 1, MWSe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4823

Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów 1) Przedsiębiorstwa działające w gospodarstwie rynkowej dążą do efektywnych działań, który pozwoliłby im istnieć przez długi okres i być konkurencyjnym w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Przyszłość i rozwój przedsiębiorstwa zależy od decy...

Rachunkowość zarządcza- wykład 2, MWSe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4417

Wykłady z Rachunkowości zarządczej z prof. Wasilij Rudnickim na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Plik jest zapisany w formacie .doc, długość to 7 stron. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: pojęcie, zadania i modele rachunku kosztów definicje rachunku kosztów: zakres współ...

Rachunkowość zarządcza - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Michał Biernacki
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 12859

notatki z Rachunkowości zarządczej - ćwiczenia Uczelnia:WSB we Wrocławiu prowadzący: dr Michał Biernacki zawierają: - wpływ zmiany ceny (p), zmiany jednostkowego kosztu zmiennego (kjz), zmiany kosztów stałych (KS) - marża na pokrycie brutto, jednostkowa marża na pokrycie -

ANLIZA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3535

DECYZJE KRÓTKOTERMINOWE W OPARCIU O ANL IZ Ę RELACJI KOSZTÓW - ROZMIARY PRODUKCJI - ZYSK, KONCEPC JA MARŻY NA POKRYCIE, KALKULACJ A PROGU RENTOWNOŚCI Próg rentowności = break even point (BEP, punkt zrównania, punkt krytyczny, próg zysku) Marża na pokrycie = marża pokrycia, jednostkowa