Rachunkowość zarządcza - strona 3

Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej- ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 4718

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ Rozliczenie kosztów produkcji pomocniczej: - rozliczenie wg stawek rzeczywistych - rozliczenie wg stawek planowanych Koszty działalności pomocniczej to: kotłownia, wydział transportowy, remontowy, ...

Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1050

RMK kosztów: Czynne - twz koszty dotyczące przyszłych okresów (czyli jeżeli płacimy z góry za okres dłuższy niż 1 miesiąc, np.: polisa ubezpieczeniowa, prenumerata, podatki, abonament, czynsz). Z ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki są zo...

Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1561

ROZLICZENIE PLANOWANE Rozliczenie produkcji pomocniczej przy użyciu stawek planowanych. Zadanie 16 Jednostka posiada dwa wydziały produkcji pomocniczej: kompresorownię i kotłownię. Typowy rozkład świadczeń tych wydziałów przedstawia się następująco: Dostawca Odbiorca Razem Kompresorownia

Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1120

Rozliczenie produkcji podstawowej - do tego rozliczenia służy kalkulacja. Mamy do wyboru kalkulację: podziałową - stosowaną przy produkcji prostej, takich samych produktów prosta - stosowana przy produkcji masowej jednego wyrobu ze współczynnikami - stosowana przy produkcji większej liczby wyrobó...

Rachunkowość zarządcza- wykład - Ewidencja kosztów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1267

Program: Istota i zakres rachunkowości zarządczej Pojęcie i klasyfikacja kosztów Ewidencja kosztów Rozliczanie kosztów Kalkulacja kosztów Modele rachunku kosztów Rachunek kosztów zmiennych Analiza progu rentowności Budżetowanie kosztów Wykorzystanie informacji kosztowych w kalkulacjach cenow...

Rozliczanie kosztów wydziałowych- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1645

ROZLICZANIE KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH Jednym z kryteriów klasyfikacji kosztów jest podział kosztów na koszty bezpośrednie (te składniki kosztów które można bezpośrednio przypisać do poszczególnego produktu np.: materiały bezpośrednie zużywane do produkcji wyrobów, koszty robocizny bezpośredniej) i pośre...

Rachunkowość zarządcza- wykład - Amortyzacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

EGZAMIN 02.07.2011 - SOBOTA - GODZ 9.00 Część teoretyczna - ujęta w postaci testu jednokrotnego wyboru (15 pytań testowych): dobra odpowiedź +2; błędna odpowiedź -1; brak odpowiedzi 0 Część zadaniowa - zadania sytuacyjne - punktowane do 30 pkt. Np.: 3 zadania do 10 pkt.; zadania przerabiane na ćwic...

Rachunek kosztów zmiennych- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1484

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH Rachunek ten bazuje na podziale wszystkich kosztów MODEL RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH Koszty ogółem Kz - koszty zmienne Ks - koszty stałe Koszty zmienne x- wielkość produkcji w danym okresie kz- je...

Rachunkowość zarządcza- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1897

11.03.2013 Wykład 1 Przychody ze sprzedaży produktów 81000 zł Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 67500 zł Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 25000 zł( w I segmencie) Wynik brutto 11500 zł Rachunek kosztów pełnych kalkulacyjnych kosztów wytworzenia, ustalić Wynik Finansowy ...

Planowanie- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 938

06.05.2013 Wykład 3 Planowanie Jest nadrzędną funkcją zarządzania, podstawą wszystkich pozostałych funkcji zarządzania. Bez planowania nie można prawidłowo organizować działalności, motywować do realizacji zadań, kontrolować rzeczywistego przebiegu procesów. Plan jest formą przedstawienia decyzji...