Rachunkowość zarządcza- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza- wykład 1 - strona 1 Rachunkowość zarządcza- wykład 1 - strona 2 Rachunkowość zarządcza- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

11.03.2013
Wykład 1
Przychody ze sprzedaży produktów 81000 zł
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 67500 zł
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 25000 zł( w I segmencie)
Wynik brutto 11500 zł
Rachunek kosztów pełnych kalkulacyjnych kosztów wytworzenia, ustalić Wynik Finansowy
Rachunek wyników przy zastosowaniu rachunku kosztów zmiennych
+Przychody ze sprzedaży
-Koszty zmienne wyrobów sprzedanych
-Koszty zmienne sprzedaży i ogólnego zarządu
=Marża pokryciazadaniem jest pokrycie kosztów stałych
-Koszty stałe produkcyjne
-Koszty stałe sprzedaży i ogólnego zarządu
=Wynik ze sprzedaży
Marża pokrycia - stanowi różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi. Jej wielkość jest uzależniona od rozmiaru sprzedaży. Służy przede wszystkim pokryciu kosztów stałych, nadwyżka marży pokrycia nad kosztami stałymi stanowiącymi zysk ze sprzedaży. Jeśli nie wystarczy na pokryciestrata ze sprzedaży. W szczególnych przypadkach, gdy marża pokrycia jest równa co do wartości kosztom stałym, WF=0
Zalety rachunku kosztów zmiennych:
Szybciej pokazuje wpływ zmian wielkości sprzedaży na wynik sprzedaży niż w rachunku kosztów pełnych -jest lepiej skorelowany ze zmianami wielkości sprzedaży. Spadek lub wzrost sprzedaży wywołuje proporcjonalną zmianę na wyniku finansowym. Rachunek Kosztów pełnych dopuszcza sytuację, gdy wzrost sprzedaży spowoduje spadek. Sytuacja taka wystąpi, gdy wystąpią pozycje kosztów i przychodów związanych z produkcją powyżej lub poniżej poziomu normalnego. Koszty te są traktowane jako koszty okresu i uwzględniane w wyniku ze sprzedaży.
Dostarcza bardziej użytecznych informacji przy podejmowaniu decyzji Np. decyzji cenowych. Cena okresu powyżej poziomu jednostkowych kosztów zmiennych daje gwarancję pozytywnego wpływu sprzedaży na wynik ze sprzedaży.
Zmniejsza wpływ zapasów na wynik ze sprzedaży.
Wady rachunku kosztów zmiennych:
Trudności w podziale kosztów na stałe i zmienne(bardziej pracochłonny).
Nieprzydatność w długim okresie decyzyjnym.
Nieprzydatność dla rachunkowości finansowej i sprawozdawczości( nie jest zgodny z zastosowaniem współmierności, nie stosuje ustawowej definicji kosztów wytworzenia)
Analiza progu rentowności (CVP - Cost Value Profit) - model relacji między wielkością produkcji, sprzedaży a kwotami, przychodów i kosztów. Narzędzia badawcze umożliwia ocenę relacji między zmianami produkcji i sprzedaży, a wynikiem finansowym.
Podstawowe założenia:


(…)

…), żeby przedsiębiorstwo nie zaczęło ponosić strat. Dostosowanie, więc informacji o tym, jak daleko przedsiębiorstwo znajduje się od BEPu. Im większa marża bezpieczeństwa, tym większe bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa, stabilność w zachowaniu rentowności. Marżę bezpieczeństwa można wyrazić kwotowo lub procentowo.
Marża bezpieczeństwa kwotowa (bezwzględna) - nadwyżka aktualnych lub planowanych przychodów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz