Planowanie- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie- wykład 3 - strona 1 Planowanie- wykład 3 - strona 2 Planowanie- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

06.05.2013
Wykład 3
Planowanie
Jest nadrzędną funkcją zarządzania, podstawą wszystkich pozostałych funkcji zarządzania. Bez planowania nie można prawidłowo organizować działalności, motywować do realizacji zadań, kontrolować rzeczywistego przebiegu procesów. Plan jest formą przedstawienia decyzji i zakłada aktywny udział przedsiębiorstwa w kształtowaniu przyszłych zjawisk i procesów gospodarczych.
Prognozowanie
Przewidywanie prawdopodobnego przebiegu procesów gospodarczych zjawisk, dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Prognozowanie wspomaga proces podejmowania decyzji, planowanie, budżet, działanie. Prognozy mają charakter bierny, spełniają głównie funkcję ostrzegawczą, umożliwia zapobiegnięcie niekorzystnym skutkom nadmiernego ryzyka. Prognozowanie najczęściej wykorzystuje metody ilościowe(statystyka- ekonometria) projektując(ekstrapolując) przyszłe zdarzenia i procesy.
W prognozowaniu z wykorzystaniem metod ilościowych stosuje się dwa podejścia:
Prognozowanie według zasady statusu qwo - zakłada się, że relacje strukturalne modelu, szacowane na podstawie danych informacji, nie ulegają zmianie w przyszłości. Przeszłe wartości zmiennych prognozowanych ustala się w drodze ekstrapolacji zaobserwowane wcześniej prawidłowo.
Prognozowanie według zastosowania postarzania informacji - prognozę ustala się na podstawie prawidłowego zaobserwowania w przeszłości, ale informacjom nowszym przypisuje się większe znaczenie (wagę) niż starszym
Etapy prognozowania
Sformułowanie zadania prognostycznego
Stworzenie bazy historycznych informacji o problemie historycznym
Wybór metody prognozowania
Przedstawienie prognozy
Weryfikacja i ocena przedstawionych prognoz
Weryfikacja prognozy polega na jej dopuszczeniu lub odrzuceniu. Jako dopuszczenie w świetle obranego kryterium może być uznana za wystarczająco dokładną lub wiarygodną.
Mierniki dokładności pomiaru (błędy pomiarowe) określają odchylenie między rzeczywistymi wartościami prognozy zmiennych a wartością tych zmiennych w prognozie.
Rozróżnia się:
Bezwzględne błędy pomiarowe - określają o ile rzeczywiste wartości prognozy odchylają się od wartości prognozowanych: BB=yt-yt*
Względne błędy prognozy, wskazują o ile procent rzeczywiste wartości zmiennych prognozy różni się od podstawowych prognoz. WB=(yt-yt*)/yt*100%
Budżetowanie Forma planowania krótkookresowej działalności przedsiębiorstwa, wykorzystywane w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Okres budżetowy (okres, za który sporządza się budżet) to rok kalendarzowy lub inny podział czasu,

(…)


Nie ma produkcji niezakończonej na początku, ani na koniec okresu
Cena sprzedaży nie zmienia się:
X 30zł/szt
Y 40zł/szt
Prognozowana sprzedaż w sztukach
Produkt
Styczeń
Luty
Marzec
X
2000
1800
2200
Y
3000
2800
3400
Sprzedaż produktów gotowych- FIFO
Minimalny zapas produktów gotowych ustala się na poz. 300szt X i 400szt Y
Minimalny zapas materiałów ustala się na poz. zabezpieczenia 20 % produkcji następnego okresu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz