Budżetowa metoda zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżetowa metoda zarządzania - strona 1 Budżetowa metoda zarządzania - strona 2 Budżetowa metoda zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: budżet brutto, budżet netto, budżet narastający, budżet tworzony "od zera", budżet nakazowy, budżet partycypacyjny, budżet stały, budżet zmienny, budżet operacyjny, budżet finansowy, budżety operacyjne, budżet sprzedaży, budżet produkcji, budżet zużycia materiałów bezpośrednich, budżet kosztów pośrednich, budżety finansowe, budżet środków pieniężnych, planowany bilans, planowanie finansowo ? kosztowe, planowanie kosztów i przychodów. Notatka zawiera również informacje dotyczące pojęć takich jak: planowanie kapitału obrotowego, planowanie kosztów w układzie kalkulacyjnym, planowanie przychodów i rozchodów środków pieniężnych, koszty normatywne, koszty normatywne marginalne zmienne.

I WSTĘP
Przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej wywarło ogromny wpływ na charakter i funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rachunkowość finansowa, która zajmuje się jedynie przeszłymi zdarzeniami i ich ewidencją, stała się niewystarczająca, gdyż gospodarka rynkowa wymaga patrzenia w przyszłość, planowania posunięć, wyboru decyzji rozwoju i w tej sytuacji pomocną stała się rachunkowość zarządcza. Planowanie decyzji w przedsiębiorstwie polega na określeniu całości celów przedsiębiorstwa , znalezieniu najbardziej odpowiednich metod i środków na realizację tych celów oraz bieżącym kontrolowaniu skuteczności wykorzystania środków przeznaczonych na ich realizację. Proces planowania nazywa się budżetowaniem, wskutek którego powstaje budżet - plan finansowy firmy składający się z cząstkowych, wzajemnie się uzupełniających i zależnych budżetów wymagających ciągłej kontroli.
Przedmiotem tej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z tworzeniem planów cząstkowych i całościowych, ukazanie podziału i treści budżetów oraz wszystkiego tego, co łączy się z budżetowaniem.
II BUDŻETY
Definicja i zadania budżetu.
Budżet jest zbiorem zadań przyjętych do wykonania w okresie roku gospodarczego i przedstawionych w jednolitej finansowej formie. Jest on sporządzany przez zarządzających dla całej jednostki gospodarczej oraz jej podmiotów wewnętrznych.
Każdy dobry budżet jest aktualizowany na bieżąco gdy wymaga tego rozwój sytuacji, gdyż proces planowania w firmie trwa nieustannie przez cały czas jej działalności.
Okres roku jako czasu na jaki sporządza się budżet nie jest wyborem przypadkowym. Wiąże się to z faktem iż okres planistyczny musi pokrywać się z okresem podatkowym, a w Polsce rok fiskalny pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Ponadto okres roku jest optymalnym, gdyż jest na tyle długi, by można zrealizować wszystkie działania, a na tyle krótki, by plany te mogłyby być wiarygodne.
Proces budżetowania rozumiany jako krótkookresowe planowanie, to sformalizowany proces kierowania działaniami zmierzający do osiągnięcia zamierzonych celów w okresach nie przekraczających jednego roku.
Przedsiębiorstwo dzięki wykorzystaniu tego procesu uzyskuje w efekcie plany, które mogą być punktem wyjścia następujących działań:
uzyskanie środków finansowych z banków lub instytucji finansowych informowanie rady nadzorczej, potencjalnych inwestorów, akcjonariuszy o szczegółowych planach działalności
przygotowanie ofert dla klientów


(…)

…. BIBLIOGRAFIA
Gabrusiewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., „Rachunkowość zarządcza”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Dobija M., „Rachunkowść zarządcza i controlling”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
„Rachunkowość zarządcza”, praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, „Ekspert”, Wrocław 1996.
„Rachunkowość zarządcza”, praca zbiorowa pod red. E. Walińskiej i P. Urbaniaka , Fundacja…
… I - Opracowanie założeń rocznego planu organizacyjnego przedsiębiorstwa.
Dla sporządzenia wstępnej wersji budżetu rocznego punktem wyjścia jest opracowanie na szczeblu przedsiębiorstwa założeń rocznego planu operacyjnego uwzględniającego przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne oraz plany strategiczne. Dane o elementach polityki budżetowej dla całej jednostki powinny zostać przekazane osobom odpowiedzialnym…
… budżetów. W przeciwnym wypadku należy dokonać analizy odchyleń, w wyniku której powinny zostać wyciągnięte wnioski umożliwiające zabezpieczenie się na przyszłość przed wystąpieniem negatywnych zjawisk.
Typy budżetów .
Wyróżniamy następujące rodzaje budżetów:
Ze względu na klasyfikację kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie w stosunku do produktu (przedmiotu) działalności:
budżet przedmiotowy- obejmuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz