Analiza wrażliwości- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wrażliwości- wykład 6 - strona 1 Analiza wrażliwości- wykład 6 - strona 2 Analiza wrażliwości- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość zarządcza dr Małgorzata Rówińska Wykład 6
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI
Bada jak wrażliwy jest wynik finansowy - przeprowadzana jest w celu badania siły oddziaływania różnych czynników (kosztów, ceny) na poziom rentowności
- określa wpływ zmiany czynników na wysokość progu rentowności
- im większe przesunięcie progu rentowności wynikające ze zmiany danego czynnika tym większa jest wrażliwość przedsiębiorstwa na dany czynnik.
Zadaniem analizy wrażliwości jest:
Ustalenie siły oddziaływania czynników na poziom rentowności
Określenie hierarchii czynników z punktu widzenia siły i kierunków ich wpływu na poziom rentowności.
Na poziom progu rentowności wpływ mają następujące czynniki:
Zmiana ceny sprzedaży wyrobów
Zmiana jednostkowych kosztów zmiennych
Zmiana całkowitych kosztów stałych.
Dla ustalenia wpływu zmiany czynników na poziom progu rentowności:
K
Wxo=
M
x
100
Ocena wpływu zmiany każdego czynnika (ceny , kosztów stałych, kosztów zmiennych) z osobna
Przykład:
K= 400 000zł
k= 30zł/szt
p=45zł/szt
x=50 000 szt
przeprowadzamy analizę wrażliwości na 10% zmianę poszczególnych czynników.
czynnik
Bieżąca wartość
Wzrost o 10%
Spadek o 10%
Wxo przy korzystnej zmianie o 10%
Wxo przy nie korzystnej zmianie o 10%
K
400 000
440 000 (N)
360 000
(K)
0,48
0,59(440 000/15x50000)
k
30
33
(N)
27
(K)
0,44
(400000/45-27x50000)
0,67
(400000/12x50000)
p
45
49,5
(K)
40,5
(N)
0,41
(400000/49,50-30x50000)
0,76
(400000/40,5-30x50000)
Największe odchylenie wielkości progu rentowności wystąpiło przy zmianie ceny sprzedaży. Wniosek-przedsiębiorstwo jest najbardziej wrażliwe na zmianę ceny sprzedaż wyrobu gotowego.
Ocena wpływu zmiany wszystkich czynników
Następuje porównanie Wxo wyznaczonej dla analizowanej propozycji z Wxo dla sytuacji wyjściowej (bazowej)
Wzrost Wxo w porównaniu do sytuacji bazowej - sytuacja niekorzystna (próg rentowności będzie podwyższony)


(…)

….
Wskaźnik ten podaje prawdziwe informację gdy przyrost przychodów nie powoduje kosztów stałych , a przedsiębiorstwo znajduje się powyżej progu rentowności.
Analiza wrażliwości przy zmianie w poziomie kosztów stałych (dźwignia operacyjna)
Przy progu rentowności dźwignia silna- duże ryzyko.
Im większa odległość w strefie zysku tym mniejsze ryzyko prowadzenia działalności, dźwignia słaba.
Dźwignia operacyjna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz