Rachunkowość zarządcza - strona 5

Teoria i przykłady z rachunkowości zarządczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Babuśka
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 6153

W materiałach znajdują się zagadnienia na egzamin: teoria, wzory, wykresy oraz diagramy i testy pomagające lepiej zrozumieć przedmiot. Ponadto pliki zawierają pytania i odpowiedzi na egzamin. Notatka przedstawia takie tematy jak: rachunek kosztów, definicje związane z rachunkowością, porównanie ...

Analiza CVP- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

Analiza przedbudżetowa - analiza Koszt - Wolumen - Zysk (K-W-Z), (C-V-P)  Cost - Volumen - Profit Analiza K-W-Z ma dwa wymiary: podstawowy i rozszerzony. W wymiarze podstawowym zajmuje się ona określeniem najmniejszego opłacanego wolumenu sprzedaży. Dlatego analizę podstawową K-W-Z często nazywa s...

Controling- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Controlling W każdym przedsiębiorstwie można wyróżnić trzy ośrodki odpowiedzialności: Ośrodek odpowiedzialności za koszty wytworzenia - wchodzą tylko wydziały produkcyjne Ośrodek odpowiedzialności za przychody ze sprzedaży - tylko te działy, które zajmują się sprzedażą Ośrodek odpowiedzialności ...

Rachunkowość a rachunkowość zarządcza- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1141

Rachunkowość, a Rachunkowość Zarządcza Rachunkowość (bez przymiotnika, lub czasem z przymiotnikiem „finansowa”) jest systemem informacyjnym, którego zadaniem jest rzetelne, bezstronne (true and fair) przedstawienie kondycji finansow...

Rachunkowość zarządcza - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

Rachunkowość zarządcza Funkcje zarządzania: Planowanie Organizowanie Zatrudnianie (jeśli kierownik jest do dupy, a reszta nawet może być zajebista, to i tak nie będzie funkcjonować) Kierowanie Kontrola

Techniki prognozowania- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Techniki prognozowania: Wyrównywanie wykładnicze (exponensials moving) jedna z najpopularniejszych na świecie Mamy dany pewien ciąg liczbowy, którymi są obserwacje w latach T, te YP to są prognozy (1) To są obserwacje faktyczne (2) To są...

Rachunkowość zarządcza - wykłady

 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 8610

Rachunkowość zarządcza - wykład. Rachunkowość jako system informacyjny. Rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów. Ustawa o rachunkowości, koszty zwykłej działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne, k...

Rachunkowość zarządcza - wykłady 1

 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4312

Odpis amortyzacyjny, a amortyzacja. Rachunek kosztów w kalkulacji cen. Wynik finansowy, przychody operacyjne, przychody finansowe, powstałe przychody, koszty operacyjne, koszty finansowe, powstałe koszty, odpis amortyzacyjny, przychód finansowy, koszty finansowe, systemy rachunków zysków i strat, r...

Rachunkowość zarządcza - zadania i rozwiązania

 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 3703
Wyświetleń: 29519

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA KALKULACJARachunkowość zarządcza - zadania i rozwiązania. Kilka zadań z rozwiązaniami. Zadania dotyczą takich zagadnień jak: rachunkowość menedżerska, rachunkowość wewnętrzna przedsiębiorstwa,podejmowanie decyzji bieżących,

Rachunkowość zarządcza - zagadnienia

 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 245
Wyświetleń: 5299

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość zarządcza zajmuje się : -kosztami- porównanie kosztów np. najem czy kupno pomieszczeń -inwestycjami- liczba środków pieniężnych. Istota rachunkowości zarządczej Rachunkowość zarządcza jest to sys...