Analiza CVP- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza CVP- opracowanie - strona 1 Analiza CVP- opracowanie - strona 2 Analiza CVP- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Analiza przedbudżetowa - analiza Koszt - Wolumen - Zysk (K-W-Z), (C-V-P)  Cost - Volumen - Profit
Analiza K-W-Z ma dwa wymiary: podstawowy i rozszerzony. W wymiarze podstawowym zajmuje się ona określeniem najmniejszego opłacanego wolumenu sprzedaży. Dlatego analizę podstawową K-W-Z często nazywa się analizą progu rentowności
Rozszerzona analiza K-W-Z jest rachunkeim optymalizacyjnym i zajmuje się określeniem wolumenu sprzedaży, który przy istniejących ograniczeniach generuje największy zysk ze sprzedaży
Podstawowa analiza K-W-Z (progu rentowności).
Założenie: Przedsiębiorstwo wytwarza i sprzedaje jeden produkt. Wprowadzamy oznaczenia:
x - wolumen sprzedaży (x 0)
p - podstawowa cena sprzedaży (p0)
k - jednostkowy koszt zmienny (wytworzenia, sprzedaży i ogólnego zarządu) (k0)
- jednostkowa marża pokrycia (m0)
K - koszt stały
Przy tych oznaczeniach zysk ze sprzedaży jest dany wzorem:
Skoro zysk ze sprzedaży jest funkcją wolumenu sprzedaży, to powstaje naturalne pytanie, przy jakich wartościach x zysk jest dodatni, ujemny, a przy jakich równy zero. Jest to pytanie o to, przy jakich wartościach x zachodzą relacje:
Widać wyraźnie, że nierówność (1) spełniona (czyli przedsiębiorstwo będzie osiągać zysk) jest dla
A także, że nierówność (2) jest spełniona (a więc przedsiębiorstwo generuje stratę) dla A wreszcie, że rónanie (3) jest spełnione dla
Widać, że wszystko większe od oznaczać będzie zysk, wszystko mniejsze do oznaczać będzie stratę, a jeśli wolumen będzie równy nie mamy ani zysku ani straty
Liczbę określoną wzorem (4) nazywamy progiem rentowności. Wszystkie generują zysk, a wszystkie generują stratę. Zysk w progu rentowności wynosi zero. A oto prezentacja graficzna progu rentowności:
Quae sursum sunt quaerite - szukajcie tego co w górze, mamy nie zapominać o człowieczeństwie, nie starać się robić wszystko jak maszyna, pamiętać o naszych ideałach, a nie dążyć jedynie do największej efektowności zatracać się w wyścigu o pieniądz, aby urzeczywistniać swoje człowieczeństwo - dr. Alojzy Czech
Przykład: Przedsiębiorstwo wytwarza i sprzedaje jeden wyrób. Mając dane: p=10, k=5, K=100 000, obliczamy i interpretujemy próg rentowności. Obliczamy: , zatem
Co oznacza, że jeśli sprzedaż przewyższy 20 000 jednostek, to przedsiębiorstwo będzie generować zysk, a przy sprzedaży poniżej 20 000 - stratę. Jeżeli będzie sprzedawać dokładnie 20 000 to zero.
Założenie: przedsiębiorstwo wytwarza i sprzedaje dwa produkty. Wprowadzamy oznaczenia:


(…)

… wtedy, jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza góra 3 produkty (im więcej tym nasz umysł już rady nie daje rady tego objąć), wtedy sobie podzielmy to na jednostki przynajmniej autonomiczne i przeprowadzać budżetowanie i kontrolę w podzielonych jednostkach.
4
Obszar straty
Obszar zysku
x
0
(6)
x1 x2 2 000
1 000
1 000
Próg rentowności
x1 x2 2 000
1 000
1 000
Obszar zysku
Obszar straty

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz