Rachunkowość zarządcza - strona 6

Rachunkowość finansowa a rachunkowośc zarządcza - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

  1  1.1 Zarys  historii  rachunkowo ś ci  Powstanie  i  rozwój  rachunkowości  związane  jest  z  okresem  upowszechnienia  gospodarki  towarowo-pienięŜnej.  Potrzeba  wspomagania  pamięci  ludzkiej  za  pomocą  róŜnych  notatek  i zapisów  przyczyniła  się  do  powstania  zaczątków  stopniowo  ro...

Rachunkowośc zadania

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Michał Biernacki
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2541

1. Dana jest obligacja zerokuponowa z terminem wykupu 9 miesięcy, o wartości nominalnej 1000 zł. Wymagana roczna stopa dochodu wynosi 7%. Wyceń tę obligację. A) 999,85 B) 950,52 C) 543,93 D)1000 2. Mamy trzyletnią obligację o wartości nominalnej 100, oprocentowaniu 8%, odsetkach płaconych co roku...

Zadania z rachunkowości zarządczej

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Janusz Rak
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3262

Początkowa treść zadanie brzmi: "Przedsiębiorstwo przemysłowe wytwarza z tego samego surowca w jednym wydziale produkcyjnym za pomocą tej samej technologii trzy rodzaje wyrobów A, B i C różniące się pomiędzy" Zadanie 3. Przedsiębiorstwo przemysłowe wytwarza z tego samego surowca w jednym...

Case na rachunkowość zarządczą

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marlena Ciechan-Kujawa
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2898

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA CASE STUDY Przedsiębiorstwo X zatrudnia 10 pracowników produkcyjnych, którzy otrzymują stałe wynagrodzenie. Zatrudnionych jest też 5 sprzedawców, którzy otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Firma korzysta dodatkowo z usług innych specjalistów na zasadzie

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Rachunkowość zarządcza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marlena Ciechan-Kujawa
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3374

Porusza ona zagadnienia takie jak: metoda wartości ekstremalnych, koszty zmienne, margines bezpieczeństwa. Praca zaliczeniowa z przedmiotu Rachunkowość zarządcza Koszty całkowite oraz rozmiary produkcji w przekroju całego cyklu życia produktu (nowy model

Rachunek kosztów - Metoda księgowa

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4424

...Metody podziału kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne: Metoda księgowa – rozpatrują się poszczególne pozycji kosztów oraz ich związek przyczynowo - skutkowy z wielkością produkcji, Metoda odchyleń krańcowych – polega na wybraniu najwyższego (max) i najniższego (min) poziomu produkcji ...

Rachunkowość zarządcza - księgowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Sławomir Sojak
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2359

.. Podstawowe elementy rachunkowości tradycyjne ujęcie: księgowość, rachunek kosztów, sprawozdawczość. Rachunkowość:finansowa i zarządcza Rachunkowość finansowa – jest zorientowana na zewnętrznych użytkowników informacji finansowych – dostarcza sprawozdań finansowych – podlega regulacjom praw...

Rachunkowość zarządcza

 • dr Violetta Skrodzka
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 840
Wyświetleń: 6545

Dokument ma 4 strony i porusza takie zagadnienia jak: istota rachunkowości zarządczej, rachunkowość zarządcza w Polsce, definicja rachunkowości zarządczej, cele rachunkowości zarządczej, rachunkowość finansowa, różnice pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą, gdzie jako kryteria występują: uż...

Rachunkowosc zarzadcza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3864

Prezentacja zapisana w formacie PPT zawiera 100 slajdów. Dokładna tematyka notatki jest następująca: analiza wskaźnikowa, kapitał obrotowy strategie zarządzania kapitałem obrotowym, metoda badań analitycznych, analiza sprawozdań finan...

Rachunkowość zarządcza - kalkulacje cenowe

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Magdalena Chmielowiec-Lewczuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6391

Przedmiot prowadzi dr Magdalena Chmielowiec-Lewczuk. Notatka składa się z czterech plików, w sumie 15 zadań. Zadania w nich zawarte dotyczą obszarów takich jak: kalkulacje cenowe, formuła popytowa, metoda koszt plus, rentowność kapitału, DGC, metody podziału, metoda krańcowych odchyleń, ilościowy, ...