rachunkowość zarządcza - księgowość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rachunkowość zarządcza - księgowość - strona 1 rachunkowość zarządcza - księgowość - strona 2 rachunkowość zarządcza - księgowość - strona 3

Fragment notatki:

..
Podstawowe elementy rachunkowości
tradycyjne ujęcie: księgowość, rachunek kosztów, sprawozdawczość.
Rachunkowość:finansowa i zarządcza
Rachunkowość finansowa
– jest zorientowana na zewnętrznych użytkowników informacji finansowych
– dostarcza sprawozdań finansowych
– podlega regulacjom prawnym (UoR, KSH, KSR, MSR, prawo podatkowe, akty prawne ministra finansów,
Komisji Papierów Wartościowych)
– nastawiona jest na przeszłość firmy.
Użytkownicy rachunkowości finansowej
– właściciele (udziałowcy, akcjonariusze)
– pożyczko- i kredytodawcy
– związki zawodowe i pracownicy
– kontrahenci (dostawcy i odbiorcy)
– konkurenci
– instytucje centralne np. GUS, rząd
– lokalna społeczność
– menedżerowie firmy....
Popyt jest elastyczny, gdy zmiana procentowa ceny jest niższa od procentowej zmiany liczby sprzedanych
produktów. Współczynnik elastyczności jest wówczas większy od 1.
popyt nieelastyczny – Ep

WYKŁAD I
20.02.2008
Definicja rachunkowości Rachunkowość  â€“ system  identyfikacji,   pomiaru,  przetwarzania  i  przekazywania  informacji  finansowych  o sytuacji   majątkowej   i   osiągniętych   wynikach   â€“   służący   celom   sprawozdawczym   i   decyzyjnym   różnych podmiotów (użytkowników). Celem rachunkowości jest pomiar zasobów będących własnością podmiotu i wyrażenie ich w jednostkach pieniężnych, rejestrowanie zmian wielkości tych zasobów dokonywane okresowo, a także odzwierciedlanie wierzytelności i roszczeń podmiotu w stosunku do otoczenia (charakter transakcyjny)./Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów/
Funkcje rachunkowości
1) informacyjna   â€“   polega   na   tworzeniu   informacji   finansowych   o   procesach   gospodarczych 
zachodzących w jednostce
2) kontrolna   â€“   przejawia   się   w   umożliwieniu   dokonywania   kontroli   wykonania   planów   np.   kosztów, 
zakupów, sprzedaży itp. Pozwala także na kontrolę merytoryczną zapisów księgowych
3) analityczna – umożliwia badanie i integrację osiągniętych wyników finansowych 4) optymalizacyjna   â€“   związana   jest   z   dostarczaniem   informacji   finansowych   służących   do 
podejmowania decyzji gospodarczych zgodnie z rachunkiem ekonomicznym
5) sprawozdawcza â€“ przejawia się w okresowym sporządzaniu sprawozdań finansowych obrazujących 
całokształt działalności jednostki za określony czas.
Sprawozdania finansowe powinny dostarczać informacji, by pomóc obecnym i potencjalnym inwestorom, a także   inny   użytkownikom   w   oszacowaniu   wartości,   terminu   i   stopnia   niepewności   wystąpienia spodziewanych wpływów z dywidend, odsetek i wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych lub zwrotu pożyczek. /FASB/
Podstawowe elementy rachunkowości tradycyjne ujęcie: księgowość, rachunek kosztów, sprawozdawczość.
Rachunkowość:finansowa i zarządczaRachunkowość finansowa–
jest zorientowana na zewnętrznych użytkowników informacji finansowych
–
dostarcza sprawozdań finansowych 
–
podlega regulacjom prawnym (UoR, KSH, KSR, MSR, prawo podatkowe, akty prawne ministra finansów, Komisji Papierów Wartościowych)
–
nastawiona jest na przeszłość firmy.
Użytkownicy rachunkowości finansowej â€“
właściciele (udziałowcy, akcjonariusze)
–
pożyczko- i kredytodawcy
–
związki zawodowe i pracownicy
–
kontrahenci (dostawcy i odbiorcy)

(…)

… informacji będących bazą do podejmowania decyzji gospodarczych
– w mniejszym stopniu podlega narzuconym rozwiązaniom prawnym
– zorientowana na działanie przyszłe
– wykorzystuje programowanie liniowe, nieliniowe, rachunek prawdopodobieństwa, metody statystyczne.
Zasada kasowa – najważniejsza zasada w rachunkowości zarządczej.
Rachunkowość zarządcza (kraje anglosaskie) a controlling (kraje niemieckojęzyczne…
…, zmiennych)
– budżetowaniem operacyjnym
– powstają koncepcje centrów zysków i centrów inwestowania, a wraz z nimi ROI, piramida Du Ponta (w
koncernie chemicznym Pierre Du Ponta – USA)
– powstają koncepcje cen transferowych (w General Motors – lata 20. XX w. - USA, E. Schmalenbach –
1903 – Niemcy)
– koncepcja progu rentowności została zaprezentowana po raz pierwszy w 1903 r.
Faza II (1950 – 1965)
– w okresie…
… dochodu, dochód rusztowy) miało wyeliminować wady ROI
– J. Hirshleifer opracował teorię cen transferowych.
2
Faza III (1965 – 1985)
to okres recesji światowej związany z kryzysem paliwowym, utraty konkurencyjności przedsiębiorstw
amerykańskich wobec japońskich
R. Kaplan (1984), a później Kaplan wspólnie z H. Johnsonem (1987) alarmują: rachunkowość traci na
istotności decyzyjnej /Relevance Lost. The Rise…
… dopasowania tej linii do tych obserwacji. Ustalamy
wysokość kosztów stałych i jednostkowych kosztów zmiennych, rozwiązując układ równań z dwiema
niewiadomymi:
n
n
∑ K i=nS  z ∑ xi
i =1
n
i =1
n
n
∑ x K =S ∑ x z ∑ x
=
=
=
i
i 1
i
i
i 1
2
i
i 1
Analizę regresji można przeprowadzić także wykorzystując arkusz kalkulacyjny Excel lub Lotus 123.
Wykorzystane kosztów stałych i zmiennych do:
1) planowania kosztów
2…

Formuła cenowa
Krótki (do roku)
a) nie niższe niż:
- koszty zmienne
techniczny koszt wytworzenia
b) koszty zmienne plus marża
c) techniczny koszt wytworzenia plus marża
d) koszty relewantne plus marża
Długi (powyżej roku)
a) nie niższe niż koszty całkowitej
b) koszty całkowite plus marża
c) koszty całkowite plus zwrot kapitału
Inżynieryjna metoda ustalania cen z wykorzystaniem macierzy Boston Consulting
… – ustalane na rożnych poziomach dla sprzedającego i kupującego. Nie można ich
zastosować w stosunku do dwóch samodzielnych podmiotów powiązanych kapitałowo.
Dopóki cena rynkowa będzie wyższa od kosztów zmiennych wytworzenia półproduktów (Cr > z), dopóty
przedsiębiorstwu jako całości opłaca się dokonywać zakupów wewnętrznych niż zewnętrznych.
Transakcje wewnętrzne będą opłacalne dla sprzedającego tak długo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz