Rachunkowość zarządcza - strona 7

Zadanie na koszty relewantne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Babuśka
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 567
Wyświetleń: 6076

Zadanie to porusza kwestie wykorzystania kosztów relewantnych w podejmowaniu decyzji. Wykorzystanie kosztów relewantnych w podejmowaniu decyzji w decyzjach typu: produkować samemu czy kupować? Firma XYZ wytwarza podzespoły A wchodzące w skład wyrobu X, ponosząc następujące koszty jednostkowe: Wysz...

Rachunkowość zarządcza - analiza koszty - rozmiary produkcji - zysk

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Sylwia Krajewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 840
Wyświetleń: 9982

Analiza koszty - rozmiary produkcji - zysk (KRPZ) (ang.: cost - volume - profit analysis - CVP) Analiza koszty - rozmiary produkcji - zysk jest metodą systematycznego badania relacji i związków pomiędzy zmianami wielkości produkcji (sprzedaży), poniesionych kosztów oraz uzyskanego wyniku ze sprzed...

4 fazy rozwoju rachunkowosci zarządczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1330

Wyróżniamy 4 fazy rozwoju RZ: PIERWSZA FAZA - (koszty planowane i nieplanowane) - trwała do połowy XX w.; związana jest z objaśnianiem i kalkulacją kosztów, stosowaniem rachunku kosztów pełnych; rozwinął się również rachunek kosztów standardowych oraz pod koniec tej fazy

Egzamin 2009 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 665

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją masową jednorodnych produktów. Dane są następujące informacje finansowe: cena sprzedaży 400, jednostkowy koszt robocizny bezpośredniej 25, jednostkowy koszt materiałów bezpośrednich 85, jednostkowy zmienny pośredni koszt produkcyjny 15, jednostkowy zmienny kosz...

Egzamin 2011 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1155

Zaksięgować operacje gospodarcze, ustalić zmianę stanu produktów księgowo i w tabelce. Zmiana stanu produktów Bilans otwarcia Bilans zamknięcia Zmiana Konto Nazwa Wn Ma Wn Ma BZ-BO Salda wybranych kont: Koszty rodzajowe - ...

Egzamin 2012 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 784

Stopa % dla wkładów procentowych rocznych wynosi 10% w skali roku. Jaka będzie wartość kwoty 2 po 2 latach? Gdyby przy dopisywaniu odsetek zastosowano okresy kwartalne to jaka stopa % równoważyłaby 10% w skali roku? Jaka jest obecna wartość kwoty 1 otrzymanej po upływie 2 lat? Stopa dyskontowa =11...

Produkcja pomocnicza, kalkulacja kosztów - zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1673

Zadanie 1 - PRODUKCJA POMOCNICZA. W jednostce gospodarczej do produkcji pomocniczej zalicza się dwa wydziały: kotłownię i wydział remontowy. Kotłownia ogrzewa pomieszczenia budynku administracyjnego oraz halę produkcyjną. Ogrzewana powierzchnia w...

Rozliczenia kosztów - zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1617

Zadanie 1. Rozliczanie kosztów Środki trwałe 109000, Prod. got. 3000, rach. bank. 8000, kap. udz. 114000, kred. bank. 6000 Przyjęto do magazynu zakupione u dostawcy a materiały (PZ) 3000 Otrzymano od dostawcy A fakturę: materiały 2910 koszty transportu 60 podatek VAT 640 razem 3610 PK zaksię...

Zagadnienia na egzamin-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2093

NPV - czyli aktualna wartość netto projektu inwestycyjnego jest to suma zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto, zawiązanych z realizacją i eksploatacją tego przedsiębiorstwa. Jest to metoda służąca do oceny projektu inwestycyjnego pozwal...

Kaizen costing

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1386

KAIZEN COSTING Metodologia Kaizen wywodzi się z Japonii i koncentruje się na ciągłym ulepszaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie poprzez dokonywanie niewielkich poprawek efektywności. Kaizen Costing poprzez nieustanne usprawnianie procesó...