Egzamin 2009 - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin 2009 - pytania - strona 1

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją masową jednorodnych produktów. Dane są następujące informacje finansowe: cena sprzedaży 400, jednostkowy koszt robocizny bezpośredniej 25, jednostkowy koszt materiałów bezpośrednich 85, jednostkowy zmienny pośredni koszt produkcyjny 15, jednostkowy zmienny koszt sprzedaży 15, stałe koszty produkcyjne 50000, stałe koszty sprzedaży 15000, stałe koszty ogólnego zarządu 24000. Ponadto dane są informacje: zapas początkowy 0, produkcja 600, sprzedaż 500, zapas końcowy 200.
Obliczyć wynik na sprzedaży i wartość zapasów na koniec okresu za pomocą rachunku kosztów pełnych i zmiennych, próg rentowności ilościowy i wartościowy, marżę bezpieczeństwa wartościową i procentową, wskaźnik marży na pokrycie.
Po rozliczeniu produkcji i sprzedaży konta wynikowe wykazywały poniższe salda. Proszę zamknąć poniższe konta oraz ustalić księgowo wynik finansowy (wg wariantu porównawczego RZiS). Podać wartość zmiany stanu produktów.
Koszty rodzajowe - Dt 250000
490 - Ct 250000
500 - Dt 27000
527 - Dt 18000
550 - Dt 25000
700 - Ct 280000
701 - Dt 180000
Przedsiębiorstwo X produkuje 2 wyroby: A i B. w bieżącym okresie wyprodukowano 120 szt. wyrobów A i 160 szt. wyrobów B oraz 80 szt. wyrobów B przetworzonych w 50%. Materiały są wydawane w całości z chwilą rozpoczęcia produkcji. W ciągu miesiąca poniesiono następujące koszty produkcji:
Materiały bezpośr. 13200
Koszty przerobu 14880
Ustalono następujące współczynniki:
Wyrób A
Wyrób B
Materiały bezpośr.
3
4
Koszty przerobu
2
5
Skalkulować koszt wytworzenia wyrobów A i B.
PYTANIA:
Koszt wytworzenia produktu w rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
Różnice pomiędzy rachunkiem kosztów tradycyjnych a rachunkiem ABC.
Co to jest NPV i jakie powinno przyjmować wartości.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz