Rachunkowość zarządcza - strona 8

Koszty jakości

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

KOSZTY JAKOŚCI Jest to suma kosztów związanych z zapobieganiem, wykrywaniem oraz usuwaniem wad jakościowych produktów. W dalszej kolejności dzielimy je na koszty: -wysokiej jakości, -niskiej jakości; Koszty wysokiej jakości (źródła): a) zapobieganie -rekrutacja pracowników, -kształcenie i szk...

Rachunek kosztów docelowych (target costing)

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1407

Rachunek kosztów docelowych (target costing) Jest to koncepcja relatywni młoda- lata 70. XX wieku. Przesłanki powstania Rachunku Kosztów Docelowych: Główną przesłanką jest ograniczenie narzędzi sterowania kosztami do tradycyj...

Rachunek kosztów standardowych - standardy materiałów bezpośrednich...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1799

Rachunek kosztów standardowych. Rachunek kosztów standardowych — jest systemem rachunku kosztów polegającym na planowaniu wzorcowych (standardowych) kosztów produktów przed rozpoczęciem produkcji na podstawie racjonalnie uzasadnionych norm zużycia zasobów i postulowanych cen ich nabycia, oraz na ok...

Systemy rachunku kosztów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

Systemy rachunku kosztów. Rachunek kosztów normalnych. Są trzy powszechnie przyjęte warianty rachunku kosztów pełnych: a) rachunek kosztów rzeczywistych- wymaga pomiaru rzeczywistych kosztów wszystkich zasobów w celu kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia produktu. Jest to najstarszy z obecni...

Ujawnianie i rozliczanie odchyleń

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

Ujawnianie i rozliczanie odchyleń. Szczegółowość kalkulacji odchyleń zależy od przyjętych w przedsiębiorstwie metod rejestracji zużycia zasobów i zasad ewidencji kosztów. Wyróżnia się dwa podstawowe warianty ujawniania odchyleń. 1. Wariant dyspozycyjny, w którym dokumentowaniu podlega każde odchyl...

Próg rentowności - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

Próg rentowności (moment równowagi, punkt krytyczny) można określić ilościowo bądź wartościowo. Firma znajduje się w punkcie krytycznym (break-even-point), rozumianym jako sprzedanie takiej ilości produktów czy towarów lub osiągnięcie takic...

Rachunkowość zarządcza - Przykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1029

Czeki obce bez pokrycia w-n: inne rozrachunki ma: inne sr pieniezne Dodatnia roznica miedzy cena rzeczywista a ewidencyjna wn: odchylenia od cen ewidencyjnych materialow ma: rozliczenie zakupu Dodatnie roznice kursowe dot sr pienieznych w walutach obcych w-n: rach. Bankowe ma: przychody finansowe ...

Rachunkowość zarządcza - Pytania na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1113

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się w pasywach w bilansie w pozycji rozliczenia międzyokresowe T Koszty niewygasłe zwane aktywowanymi nie mogą stać się kosztami danego okresu i nie mogą być umieszczane w rachun...

Rachunkowość zarządcza - kalkulacja doliczeniowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

Rachunkowość zarządcza – kalkulacja doliczeniowa  Lista 4    1  Zad. 1    Przedsiębiorstwo  produkcyjne  posiada  zmechanizowany  Zakład  będący  samodzielnym  ośrodkiem  kosztów.  W  ostatnim  miesiącu  z  zakupionych  komponentó...