Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością zasobów i procesów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością zasobów i procesów - strona 1 Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością zasobów i procesów - strona 2 Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością zasobów i procesów - strona 3

Fragment notatki:

Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością zasobów i procesów.
ABM (Activity- Based Management)Zarządzanie oparte na działaniach obejmuje analizę działań czynników kosztotwórczych (nośników kosztów) oraz mierników efektów działalności, której podstawą informacyjną jest baza danych finansowych i poza finansowych (wydajność, nakłady, planowane zużycia) o obiektach kosztów. Decyzje dotyczące działań i procesów są traktowane jako decyzje o charakterze strategicznym.
Dwie podstawowe zasady zarządzania działaniami są następujące:
1. Zaangażowanie zasobów do działań, które przynoszą największe korzyści strategiczne.
2. Poprawa w obszarach mających znaczenie dla zwiększenia wartości produktu dla klienta.
Punktem wyjścia jest stanowisko, w myśl którego, każde działanie wpływa na koszty przedsiębiorstwa, ale tylko niektóre działania powodują zwiększanie wartości dostarczanej przez przedsiębiorstwo klientom. Działania podnoszące wartość produktu lub obsługi oceniane z subiektywnej perspektywy klienta powinny być rozwijane. Działania, które nie wpływają na podnoszenie wartości dla klienta, de facto większość działań w przedsiębiorstwie, muszą być ograniczane i w miarę możliwości eliminowane.
Zużycie zasobów może być związane zarówno z wykorzystywaniem zasobów w trakcie wykonywania działań jak i z samym faktem posiadania dostępu do tych zasobów bez względu na stopień ich wykorzystania. Cooper i Kaplan wprowadzili do teorii zarządzania kosztami na bazie rachunku kosztów działań podział na zasoby zaangażowane i zasoby elastyczne. Zasoby elastyczne - zasoby nabywane przez przedsiębiorstwo w sposób ciągły w miarę zapotrzebowania. Należą do nich: surowce, materiały, media energetyczne, usługi obce, a także pracownicy akordowi, tymczasowi lub sezonowi. Ich dostępna ilość w przedsiębiorstwie może zostać w krótkim okresie dopasowana do zapotrzebowania, eliminując w praktyce problem ich niepełnego wykorzystania. W krótkim okresie wpływ na wysokość poniesionych kosztów wywierają głównie zmiany w poziomie zużycia zasobów elastycznych. Zasoby zaangażowane - są to zasoby nabywane w sposób nieciągły w ściśle określonych specyficznych jednostkach. Ich dostępna ilość nie zawsze jest w krótkim okresie dopasowana do bieżącego zapotrzebowania. Można wyróżnić trzy podstawowe mechanizmy zaangażowania zasobów:
Nabycie budynków i urządzeń technicznych. Przez okres ich korzystania, przedsiębiorstwo ponosi koszty odpisów amortyzacyjnych, konserwacji i ochrony, które są w dużej mierze niezależne od stopnia wykorzystania aktywów trwałych. Zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony - przedsiębiorstwo ponosi przez okres zatrudnienia koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz koszty stanowiska pracy, bez względu na wahania w zapotrzebowaniu na pracę danego pracownika. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz