Współczesna rachunkowość zarządcza - wyklad 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesna rachunkowość zarządcza - wyklad 3 - strona 1 Współczesna rachunkowość zarządcza - wyklad 3 - strona 2 Współczesna rachunkowość zarządcza - wyklad 3 - strona 3

Fragment notatki:

III wykład
W skład zarządzania opartego na działania wchodzą następujące działania:
-analiza działań
-zarządzanie działaniami
-budżetowanie oparte na działaniach
-analizowanie rentowności przekroju rynków, produktów , grup klientów
-obroty w trybie dokonania na czas ( just In time)
-benchmarking
Zarządzania oparte na działaniach rozpatrywać można w 2 wymiarach:
a)operacyjnym
b)strategicznym
W wymiarze operacyjnym- celem tej koncepcji jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów , redukowanie kosztów, podnoszenie wydajności
W wymiarze strategicznym - celem tej koncepcji jest zwiększanie rentowności przedsiębiorstw jako całość z uwzględnieniem tworzenia wartości dla klienta przy wykazaniu analizy działań i zarządzania działaniami w taki sposób , aby optymalizować strukturę z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa
Zarządzanie działaniami może odbywać się na 2 sposoby:
1)wywieranie wpływu na te działania , które przyczyniają się do osiągania pozycji lidera kosztowego bądź do wyróżniania produktów
2)modyfikacja łańcucha wartości
Ad 1 Dla działań które są nośnikiem i przychodów i kosztów ,zwiększanie rentowności działań poprzez:
1)redukowanie kosztów działań przy niezmiennym poziomie przychodu ( wartości dostarczonej poprzez te działania)
2)zwiększanie wartości przez te działania ( przychody przy niezmiennym poziome kosztów tych działań)
3)zmniejszając aktywa zaangażowane w działaniach przy niezmiennym poziomie kosztów i przychodów
Ad.2. dąży do eliminowania części działań wykonywanych do tej pory w ramach danego podmiotu i przekazywanie ich na zewnątrz
Analizowanie rentowności klienta
Polega na przeciwstawieniem dwóch kategorii - przychodów jakie otrzymujemy od klienta , a z drugiej strony koszty jakie ponosimy na klienta
Koszty klienta ( klasyfikacja)
1)koszty pozyskania klienta
2)koszty dostarczenia produktów klientowi
3)koszty obsługi klienta
4)koszty zatrzymania, utrzymania klienta
Ad1. koszty pozyskania klienta to koszty które są ponoszone przed złożeniem zamówienia klienta, przed pierwszym zakupem przez klienta. Są to koszty : promocji, reklamy, prowadzonej przez media, koszty bezpośrednie, koszty przekazywanych pro…… które można przypisać do danego produktu. Mają charakter kosztów stałych ( indywidualne koszty stałe)
Ad2. koszty dostarczania produktów klientowi to koszty wytworzenia produktu. Mają charakter zmienny , stały ( częściowo)


(…)

…. koszty obsługi klienta to koszty wysyłki , przygotowania dostawy, wysyłki, transportu, instalacji i montażu, koszty przyjmowania reklamy, wytworzenia dobrych relacji z klientem (biuro obsługi klienta) Mają charakter częściowo kosztów stałych i zmiennych, raczej zmiennych.
Ad4.koszty utrzymania klienta to koszty ponoszone po 1zakupie. Są to koszty lojalności, przywiązania , bonusy
1)przychody
2)zmienne koszty wytworzenia- dostarczenie produktu do klienta
2zmienne koszty sprzedaży- koszty obsługi klienta
3)marża brutto1( 1-2)
4)koszty stałe wytworzenia-dostarczanie produktu do klienta
4)koszty stałe sprzedaży-indywidualne koszty pozyskania klienta
5)marża brutto 2(3-4)
6)koszty stałe grup klienta- koszty indywidualne
7)marża brutto 3(5-6)- jest to rentowność klienta
8)koszty stałe przedsiębiorstwa…
… wcale nie równa się 2 , ale 3,4,5……. zalezy od jakości aktywów.-połączone poszczególne aktywa dają większy efekt niż pojedyncze aktywa osobno.
Dwie podstawowe trudności (chcąc zmierzyć wartość) Kapitał intelektualny w rachunkowości finansowej:
a)w bilansie- wartości niematerialne i prawne ( licencje prawa autorskie)
b) sprawozdanie- wskaźnik zatrudnienia
Modele nie finansowe kapitału intelektualnego w rachunkowości zarządczej .
Przesłanie
Rachunkowości społecznej odpowiedzialności przeds., zakłada że każdy podmiot gosp. wykorzystuje 3 rodzaje zasobów:
1/ z. ekonomiczno-rzeczowe i kapitałowe
2/ z. ludzkie
3/ z. naturalne
Nurty związane z koncepcja pomiaru intelektualnego kapitału nurt dotyczący strategii
nurt dotyczący pomiaru
ad1. podkreśla się konieczność powiązania kapitału intelektualnego danego podmioty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz