Rachunkowość zarządcza - strona 9

Kalkulacja podziałowa prosta

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1225

Rachunkowo ść  zarz ą dcza – kalkulacja podziałowa prosta  Lista 1  Zad. 1.  Stan  kosztów  przedsiębiorstwa  produkcyjnego  przy  pełnym  wykorzystaniu  zdolności  produkcyjnych na koniec miesiąca jest następujący:      1. materia...

Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1736

Rachunkowo ść  zarz ą dcza – kalkulacja podziałowa ze współczynnikami  Lista 2    1 Zad. 1.  Zakłady przemysłu metalowego produkują z blachy dwa rodzaje pudełek: o pojemności 100 ...

Rachunkowość zarządcza - kalkulacja procesowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

Rachunkowo ść  zarz ą dcza – kalkulacja procesowa  Lista 3    1  Zad. 1.  Firma X wyprodukowała w okresie sprawozdawczym w wydziale I-200 sztuk półfabrykatów,  a w wydziale II-150 sztuk wyrobów gotowych. RóŜnicę ilościową między produkcją  wydziału I a wydziału II stanowi 

Rachunkowość zarządcza - Zadania - Produkcja w toku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1631

Rachunkowość zarządcza – Lista 5    1  Zad. 1    Przedsiębiorstwo  produkcyjne  posiada  zmechanizowany  Zakład  będący  samodzielnym  ośrodkiem  kosztów.  W  ostatnim  miesiącu  z  zakupionych  komponentów  w  zakładzie  wykonywane...

Nowe tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 1 strony. Nowe tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej Istotną tendencją w rozwoju rachunkowości zarządczej jest przesunięcie akcentu na generowanie informacji dotyczących otoczenia organizacji, na wspomaganie dostosowania jednostki do konkurencyjnego rynku...

Wzajemne relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1869

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Wzajemne relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej Podstawowym celem rachunkowości finansowej jest dostarczenie - w postaci sprawozdań finansowych - informacji o kondycji finansowej jednostki, o jej potencjale dochodowym, płynności, wy...

Pytania i zadania z kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzena Jadwiga Chrostowska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1869

Dokładne treści zadań z Rachunkowości zarządczej z rzędu II. Piszę, że dokładne bo udało mi się zrobić zdjęcia i pszepisałem. Zad 1. Spółka „Tulipan” produkuje trzy rodzaje produktów A, B, C. Dane dotyczące produkcji i kosztów są następujące: PRODUKTY A B C Koszty materiałów bezpośrednich (zł/sz...

Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej

 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

Wykład 1 ( 22.02.2011) T: Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej Geneza rachunkowości zarządczej: Rachunkowość nigdy nie była i nie jest samoistnym bytem, stad zawsze była powiązana z organizacją gospodarcza. Ewolucja rachunkowości następowała równolegle i w dostosowaniu do zmian zachodzącyc...

Rachunkowość zarządcza-Wykład

 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

Wykład 2 (1.03.2011) Wg sposobu opracowywania budżety można podzielić na: b. przyrostowe b. ,,od zera” Podejście tradycyjne to przygotowanie planu finansowego przedsiębiorstwa polega najczęściej na aktualizowaniu wartości, które pojawiały się w budżecie z poprzedniego roku, o wybrane wskaźniki (...

Idea centrum odpowiedzialności za koszty

 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

WYKŁAD 3 08.03.2011 Ze względu na stan wykonania wyróżniamy: koszty przesądzone koszty nieprzesądzone Koszty przesądzone są kosztami wywołanymi decyzjami wcześniejszymi, których nie można zmienić na etapie podejmowania decyzji bieżących. Są to więc koszty zapadłe i nieodwracalne. Przeciwieństwem...