Rachunkowość zarządcza - Zadania - Produkcja w toku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza - Zadania - Produkcja w toku - strona 1 Rachunkowość zarządcza - Zadania - Produkcja w toku - strona 2 Rachunkowość zarządcza - Zadania - Produkcja w toku - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość zarządcza – Lista 5    1  Zad. 1    Przedsiębiorstwo  produkcyjne  posiada  zmechanizowany  Zakład  będący  samodzielnym  ośrodkiem  kosztów.  W  ostatnim  miesiącu  z  zakupionych  komponentów  w  zakładzie  wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne. Zlecenie 1 na produkcję 1 200 komponentów A  i  zlecenie 2 na produkcję 110 komponentów B.  W  bieżącym  okresie  na  kartach  kalkulacyjnych  zleceń  zarejestrowano  następujące  koszty  bezpośrednie:    Materiały  bezpośrednie  Płace  bezpośrednie  Ilość produkowanych  komponentów  Ilość mh  Zlecenie 1  Zlecenie 2  10 000  1 500  2 500  500  1 000  150  800  200  Razem            Produkcja odbywa się na jednym wydziale, na którym przepracowano 1 000  maszynogodzin.  Koszty wydziałowe wyniosły 40 000 zł.  Ponieważ zakład montażowy jest w pełni zmechanizowany, produkcja jest maszynochłonna.  Należy:  1)  skalkulować współczynnik narzutu kosztów pośrednich produkcji  2)  ustalić koszt wytworzenia komponentu A i B     Zad 2  Przedsiębiorstwo wytwarza kafle. Poniosło następujące koszty:  Produkcja podstawowa 14 900  Koszty wydziałowe: wydział I -15 000 zł, wydział II - 1000zł  W ciągu okresu produkcja odbywała się w oparciu o następujące zlecenia produkcyjne:  Zlecenia 1 – kafle zwykłe:  •  2000 szt. typ A o powierzchni 400 cm2  •  3200 szt. typ B o powierzchni 200 cm2  Zlecenie 2 – kafle ozdobne:  •  2800 sztuk typ C o powierzchni 500 cm2  •  5000 sztuk typ D o powierzchni 250 cm2    W bieżącym okresie wyprodukowano:  •  Kafli typu A -2000 sztuk przerobionych w 100%  •  Typu B- 3000 sztuk przerobionych w 100%  •  Typu C- 2000 sztuk przerobionych w 100%  500 sztuk przerobionych w 50%  •  Typu D- 3000 sztuk przerobionych w 100%  1000 sztuk przerobionych w 50%    Koszty bezpośrednie poszczególnych zleceń produkcyjnych wyniosły:      Zlecenie 1  Zlecenie 2  Materiały bezpośrednie  10 000  25 000  Płace bezpośrednie:              wydziału I  6 000  19 000          wydziału II  4 960  15 230    PDF stworzony przez wersj ę demonstracyjną pdfFactory Pro  www.pdffactory.pl/ Rachunkowość zarządcza – Lista 5    2  Koszty wydziału I rozliczane są proporcjonalnie do płac bezpośrednich tego wydziału a  koszty wydziału II rozlicza się proporcjonalnie do ilości przepracowanych normogodzin,  która wynosiła:  Na zlecenie nr 1 – 900 normogodzin  Na zlecenie nr 2 – 2400 normogodzin. 

(…)


Koszt
wykonanej
produkcji
100g
150g
suma
5
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/
Rachunkowość zarządcza – Lista 5
Zad. 8
Zakłady wytwórcze materiałów budowlanych produkują z wełny drzewnej i cementu dwa
rodzaje płyt o grubości 4 i 7 cm. Płyty te mają jednakową powierzchnię.
Poniesione koszty w ciągu miesiąca wynoszą:
• Materiały bezpośrednie 300 000 zł
• Robocizna…

Koszty ogólne
budowy
ogółem
3
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/
Rachunkowość zarządcza – Lista 5
Zad. 4
Firma X wyprodukowała w okresie sprawozdawczym w wydziale I-200 sztuk półfabrykatów,
a w wydziale II-150 sztuk wyrobów gotowych. Różnicę ilościową między produkcją
wydziału I a wydziału II stanowi produkcja w toku w wydziale II, składająca się z 50 sztuk…
… przerobionych w 50%
Koszty bezpośrednie poszczególnych zleceń produkcyjnych wyniosły:
Zlecenie 1 Zlecenie 2
Materiały bezpośrednie
10 000
25 000
Płace bezpośrednie:
wydziału I
6 000
19 000
wydziału II
4 960
15 230
1
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/
Rachunkowość zarządcza – Lista 5
Koszty wydziału I rozliczane są proporcjonalnie do płac bezpośrednich tego wydziału…

gotowego gotowych
Koszty
produkcji nie
akoczńczonej
Zlecenie nr 1
Zlecenie nr 2
Ogółem
2
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/
Rachunkowość zarządcza – Lista 5
Zad. 3
Firma wykonująca roboty budowlane poniosła w bieżącym miesiącu następujące koszty:
Ogólne koszty budowy (wydziałowe) 10 500zł
W okresie sprawozdawczym zostały rozpoczęte dwie budowy: budowa nr 1 i budowa…

• Koszty wydziałowe wydziału I 5 000zł
Koszty fazy II:
• Płace bezpośrednie 11 000zł
• Koszty wydziałowe wydziały I 15 000zł
Dokonaj ewidencji kosztów podziałem na wydziały I i wydział II.
Zad. 7
Zakłady przemysłu metalowego produkują z blachy dwa rodzaje pudełek: o pojemności 100 i
150g. W ciągu bieżącego okresu wyprodukowano 510 pudełek o pojemności 100g oraz 200
pudełek o pojemności 150g.
Koszty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz