Rachunkowość zarządcza - kalkulacja procesowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza - kalkulacja procesowa - strona 1 Rachunkowość zarządcza - kalkulacja procesowa - strona 2 Rachunkowość zarządcza - kalkulacja procesowa - strona 3

Fragment notatki:


Rachunkowo ść  zarz ą dcza – kalkulacja procesowa  Lista 3    1  Zad. 1.  Firma X wyprodukowała w okresie sprawozdawczym w wydziale I-200 sztuk półfabrykatów,  a w wydziale II-150 sztuk wyrobów gotowych. RóŜnicę ilościową między produkcją  wydziału I a wydziału II stanowi produkcja w toku w wydziale II, składająca się z 50 sztuk  półfabrykatów pobranych z wydziału I, które nie zostały poddane przerobowi w wydziale II  do końca okresu sprawozdawczego. Poszczególne wydziały pokrywają się z fazami  produkcyjnymi.  Koszty fazy I( suma 24 000zł):  •  Materiały bezpośrednie 15 000zł  •  Płace bezpośrednie 6 000zł  •  Koszty wydziałowe wydziały I    3 000zł  Koszty fazy II( suma 12 000zł):  •  Płace bezpośrednie 5 000zł  •  Koszty wydziałowe wydziału I     7 000zł   Dokonaj ewidencji kosztów podziałem na wydziały I i wydział II.    Zad.2.   Firm poniosła następujące koszty:  Produkcja podstawowa – 900 zł  W tym: faza I                   660 zł               faza II                  240 zł  Koszty wydziałowe:         490zł  W tym: faza I                    330 zł               faza II                   160 zł    Poszczególne wydziały pokrywają się z fazami produkcyjnymi.   1.  W fazie I produkowane są półfabrykaty, które następnie przekazywane są do fazy II w  celu dalszego przerobu  W bieŜącym miesiącu w fazie I:  Wytworzono: 90 sztuk półfabrykatów zaawansowanych w 100%      40 sztuk półfabrykatów zaawansowanych w 50%  Przekazano do fazy II w bieŜącym miesiącu 60 sz. półfabrykatów.    2.  W fazie II wytworzono w bieŜącym miesiącu:  40 sztuk wyrobów gotowych, które przekazano do magazynu  20 sztuk półfabrykatów przerobionych w fazie II w 50% z punktu widzenia poniesionych  kosztów produkcji w fazie II  Na początek okresu nie było stanu półfabrykatów i produkcji w toku.  Polecenia do wykonania:  a.  Skalkulować koszty w fazie I   b.  Obliczyć wielkość produkcji w fazie I  c.  Skalkulować koszt wytworzenia półfabrykatu  w fazie I  d.  Koszt półfabrykatów przekazanych do fazy II  e.  Wycenić produkcję nie zakończoną znajdującą się w fazie I  f.  Skalkulować koszty w fazie II  g.  Obliczyć wielkość produkcji w fazie II  h.  Udział fazy II w koszcie wytworzenia wyrobu gotowego  i.  Koszt wytworzenia wyrobu gotowego  j.  Koszt wyrobów gotowych przekazanych do magazynu  k.  Wycenić  produkcję nie zakończoną znajdującą się w fazie II 

(…)

….
Jaki jest koszt wytworzenia butelki piwa ciemnego i butelki piwa jasnego?
4
Rachunkowość zarządcza – kalkulacja procesowa
Lista 3
Zad.9.
Tartak zajmje się produkcją tarcicy oraz desek. Proces produkcyjny składa się z dwóch faz. W
fazie I produkowana jest tarcica, w drugiej po otrzymaniu zamówienia od klienta tarcica jest
przerabiana na deski 2 lub 4 metrowe. Z jednego m3 tarcicy, z których moŜna wytworzyć 50…
… Rachunkowość zarządcza – kalkulacja procesowa
Lista 3
Zad. 1.
Firma X wyprodukowała w okresie sprawozdawczym w wydziale I-200 sztuk półfabrykatów,
a w wydziale II-150 sztuk wyrobów gotowych. RóŜnicę ilościową między produkcją
wydziału I a wydziału II stanowi produkcja w toku w wydziale II, składająca się z 50 sztuk
półfabrykatów pobranych z wydziału I, które nie zostały poddane przerobowi…
… wytworzenia wyrobu gotowego
j. Koszt wyrobów gotowych przekazanych do magazynu
k. Wycenić produkcję nie zakończoną znajdującą się w fazie II
1
Rachunkowość zarządcza – kalkulacja procesowa
Lista 3
Zad. 3.
Cegielnia produkuje cegłę pełną. Proces produkcyjny obejmuje trzy fazy:
Faza I – wydobycie i przygotowanie gliny
Faza II- formułowanie i suszenie cegły
Faza III – wypalanie cegły
Koszty poszczególnych faz…
…. Skalkulować koszt fazy II
7. Koszty fazy II przypadające na przedmiot kalkulacji
8. Koszt wytworzenia z uwzględnieniem gliny wytworzonej przez fazę I
9. Koszty przekazania cegły do fazy III
10. Wycenić produkcję nie zakończoną w fazie II
11. Skalkulować koszty fazy III
12. Koszty fazy III przypadające na przedmiot kalkulacji
13. Koszt wytworzenia przedmiotu kalkulacji
2
Rachunkowość zarządcza – kalkulacja…
… wytworzył 1 000 000
butelek piwa jasnego i 500 000 ciemnego. Miesięczne koszty w browarze kształtowały się
następująco:
Koszty fazy I -350 000zł
Koszty fazy II – 375 000zł
Koszty fazy I rozliczane są w stosunku do kosztów surowca (jęczmień, słód, chmiel, droŜdŜe)
–zuŜycie surowca jest około 50% większe w przypadku piwa ciemnego. Koszty fazy II
rozliczane SA w stosunku do ilości rozlanych butelek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz