Rachunkowość zarządcza-Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza-Wykład  - strona 1 Rachunkowość zarządcza-Wykład  - strona 2 Rachunkowość zarządcza-Wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2 (1.03.2011) Wg sposobu opracowywania budżety można podzielić na:
b. przyrostowe
b. ,,od zera”
Podejście tradycyjne to przygotowanie planu finansowego przedsiębiorstwa polega najczęściej na aktualizowaniu wartości, które pojawiały się w budżecie z poprzedniego roku, o wybrane wskaźniki (inflacja, wzrost specyficznych kosztów, itp.). podejście to nazywane budżetowaniem narastającym (przyrostowym), pozwala na szybsze i oszczędne przygotowanie planów cząstkowych dla wielu różnych ośrodków kosztowych, zwłaszcza w dużych organizacjach gospodarczych.
Stosowanie budżetu narastającego posiada wiele wad, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków administracyjno- biurowych. Zalicza się tutaj: marnotrawstwo zasobów przedsiębiorstwa spowodowane uwzględnieniem w budżecie kosztów związanych ze zbędnymi czynnościami lub czynnościami, które mogą zostać wykonane bardziej efektywnie, ustalony w ten sposób budżet nie pozwala na eliminację takich czynności
dążenie kierowników do wykorzystania wszystkich zasobów pieniężnych z obawy przed zmniejszeniem budżetu w określonym okresie niezależnie od zasadności i celowości tych wydatków nieobiektywny charakter budżetu: wielkość budżetu jest w dużej mierze zależna od wpływów i układów osobistych kierownika i nie zawsze odzwierciedla prawdziwe potrzeby, prowadzi to do nieefektywnego podziału zasobów, marnotrawstwa i tym samym obniżenie poziomu zyskowności. Budżetowanie ,,od zera” eliminuje te wady procesu budżetowania, dzięki założeniu, że budżet jest budowany ,,do zera” na podstawie analizy działań. Określone przez regulamin organizacyjny obowiązki wydziału rozbija się na niezbędne działania, którym przypisuje się zużycie poszczególnych zasobów przedsiębiorstwa (materiały, robocizna, itp.)
Do zalet przygotowywania budżetu na podstawie analizy działań należy przede wszystkim:
przypisanie priorytetu działaniu, które najlepiej przyczyniają się do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa
ciągła ocena przydatności i rozmnażanie możliwych usprawnień i eliminacja zbędnych i nieefektywnych działań, wykonywanych w poszczególnych wydziałach.
Proces ,,budżetowania od podstaw” wymusza poza tym na kierownikach dokładną analizę zachowania się kosztów i ciągłe dostosowanie się działań do wymagań zmieniającego się rynku.
Niebezpieczeństwa związane z przygotowaniem budżetu ,,od podstaw” to:
możliwość zlekceważenia przez kierownictwo dużego obszaru decyzji związanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami
trudności oszacowania alternatywnych rozwiązań (działań)
potencjalna niechęć pracowników do zmiany sposobu pracy trudności poprawnego określenia ważności poszczególnych działań.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz